Piotr


Piotr

To imię jest pochodzenia greckiego od słowa- petra, znaczy skała, opoka. Upowszechnione zostało przez chrześcijan, jako imię łacińskie. Każdy Piotr jest człowiekiem dobrym, ambitnym, wrażliwym na ludzkie sprawy. Ma charakter prostolinijny, jest zawsze chętny do udzielania pomocy innym, oddaje się działalności charytatywnej. Jest bardzo uzdolniony w kierunki inicjowania najrozmaitszych akcji, a zwłaszcza artystycznych, kulturalnych. Posiada wysokie wykształcenie humanistyczne, jest uzdolniony literacko, ma absolutny słuch. Ma predyspozycje, by kierować w środowisku. Jest wybuchowy, nerwowy, chciałby wszystko od razu załatwić. Często popada w konflikty z otoczeniem. Kocha młode kobiety, nie śpieszy się do związku małżeńskiego, jest dobrym ojcem. Lubi towarzystwo, podróże. Nie znosi obłudy, kłamstwa, nieróbstwa.