Paweł


Paweł

Imię pochodzenia łacińskiego, wyraz ten znaczył niegdyś- mały. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem ambitnym, dobrym, pracowitym. Potrafi szanować, to co zarobi, swój majątek wielce sobie ceni, założoną rodzinę szanuje. Posiada uzdolnienia do przewodniczenia w życiu, inicjowania publicznych przedsięwzięć, kierowania działalnością społeczną. Jego skłonności do analizowania wszystkiego przydają się, bowiem służą precyzyjnemu określaniu przydziału pracy dla poszczególnych osób. Paweł jest zawsze zajęty pracą, nauką, bądź samokształceniem. To dało mu uzdolnienia do rozszyfrowania ludzkiej natury. Ma silnie rozbudzone zmysły dotyku, również rewelacyjną pamięć geograficzną. Jest wielkim miłośnikiem przyrody, lubi podróże. Nie posiada uzdolnień artystycznych. W rodzinie jest dobry człowiekiem, w domu jest bardzo zaradny.