Przemysław


Przemysław

Przemysław jest imieniem pochodzenia słowiańskiego. Osoba tak nazwana jest człowiekiem dobrym, towarzyskim, wielce domowi i rodzinie oddanym. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, szanuje przyjaciół. Często dźwiga na swej głowie zbyt wielką odpowiedzialność. Nie zawsze wychodzi z tego zwycięsko. Jest dość zaradny, lubi udzielać pomocy innym. Chce więcej robić, niż starcza mu sił. Posiada recepty na rozwiązywanie spraw według jego przemyślanych receptur. A ponieważ nie zawsze życie daje się dopasować do jego reguł gry, bywa rozczarowany, zniechęcony. Jest dobrym obywatelem, wzorowym patriotą. Kochającym mężem, szanowanym ojcem. Ceni tradycję.