Ryszard


Ryszard

To słowo wywodzi się z germańskiego i znaczy- potężny, bogaty, trwały. Każdy Ryszard jest człowiekiem upartym, stałym w swych przekonaniach, najczęściej bywa konserwatystą. Ceni wolność słowa i swobodę działania, dlatego samodzielnie dokształca się i docieka tajemnicy życia i śmierci. Często swoje życie rozwiązuje, kierując się intuicją. Jest przy tym mężczyzną lojalnym wobec rodziny, trwałym w swej miłości do żony i dzieci. Jest wrażliwy na ludzkie niedole, dlatego często poświęca się działalności społecznej, charytatywnej. Wiele lat swojego życia poświęca kształceniu, zdobywa wysokie zaszczyty naukowe, otrzymuje honory i jest szanowany. Mimo, że jest miłośnikiem przyrody, rzadko przebywa na jej łonie. Czyta dużo powieści. Ceni żonę, w sposób surowy wychowuje dzieci, jest wierny jednej miłości. Nie uznaje rozwodu. Jest religijny do przesady. Daje się czasem powodować i wciągać do niejasnych machinacji życiowych.