Roman


Roman

Imię to wywodzi się z łaciny, od nazwy Rzymu- Roma. Mężczyzna o tym imieniu jest urodzonym przywódcą, nadaje się na kierownicze stanowiska. Umie współpracować z ludźmi, troszczy się o ich byt, stara się wynagrodzić ich zaufanie w stosunku do niego. Posiada znakomitą pamięć, jest człowiekiem słownym, pracowitym, zaradnym. Często kieruje się intuicją . Potrafi logicznie kojarzyć wydarzenia i łączyć je w związki przyczynowe. Prywatnie jest człowiekiem przeciętnym, mężem poprawnym, ojcem dobrym, dbającym o wychowanie i wykształcenie dzieci. Do tradycji nie przywiązuje wagi, szanuje starszych. Ma przyjazne stosunki z sąsiadami, często odbywa podróż.