Bolesław


Bolesław

To imię jest w zupełności piastowskie, a oznacza mężczyznę sławnego, posiadającego wiele sławy. Osoba o tym imieniu jest prostolinijna, konkretna, sprawiedliwa, wyczulona na ludzkie nieszczęścia. Chętnie służy pomocą i radą innym ludziom, jest zaradna i umiejąca dobrze gospodarować. Przy swych zdolnościach, może stać się dobrym przykładem. Bolesław jest mężny, jest wzorowym ojcem i cenionym dyplomatą. Bywa, że jest przekorny dla utrzymania tempa i kierunki obranej drogi życiowej. Posiada otwarty umysł, chłonie wszystko co nowe i dobre. Przywiązuje się do jednej kobiety, dzieci wychowuje poprzez pracę. Lubi przyjmować gości i chętnie składa wizyty. Jest towarzyski. W nauce może osiągnąć duże wyniki.