Bronisław


Bronisław

To słowiańskie imię znaczy bronić sławy. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem rozważnym, prostym, szczerym, usłużnym. Jest stały w swych przekonaniach. W latach młodzieńczych rodzice mogą mieć z nim trochę kłopotów wychowawczych, ale za to w wieku dojrzałym jest mężczyzną dobrym, pracowitym, o swą rodzinę dbającym. W zasadzie nie dba i wysokie zaszczyty, chce dobrze zarobić, urządzić właściwie swój dom. Jest społecznikiem, dlatego wiele czasu poświęca na działanie w środowisku. Służy radą i pomocą innym ludziom, a zwłaszcza starszym. Nie znosi kłamstwa, obłudy, plotek, pozerstwa. Największe sukcesy może odnieść w zawodzie rzemieślniczym. Poczyni również próby bicia rekordów, ale bez większych rezultatów. Pozostanie na zawsze jako dobry, sprawiedliwy człowiek.