Robert


Robert

Robert to imię pochodzenia germańskiego, a oznacza- sławny lub znakomity. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem energicznym, dobrym organizatorem i znawcą psychiki ludzi. Swoje znawstwo wywodzi z wiedzy oraz praktyki, umie obserwować ludzi i świat. Ma uzdolnienia kierownicze, bywa często trafnym rozjemcą, służy chętnie ludziom. Z wyglądu jest osobą, która przyciąga innych, zachęca do kontaktów, przyjaźni. Jest oddany żonie, dzieciom, kocha tradycje, szanuje rodziców, lubi przebywać w domu. Nie odbywa podróży. Lubi, gdy ktoś go chwali- jest to dalszą zachętą do służenia sprawom publicznym.