Balbina


Balbina

Imię pochodzenia łacińskiego, od imienia męskiego Balbus, czyli jąkała. Balbina natomiast nie ma nic wspólnego z tą wadą, jest bowiem osobą elokwentną, ceniącą piękną mowę i umiejącą się barwnie wypowiadać. Posiada dobry, dźwięczny i łagodny głos, może być aktorką, oratorem lub lektorem radiowym. Posiada ujmującą osobowość, piękną powierzchowność. Zdolna jest do czynów niezwykłych, pracowita, może opracować niejeden wynalazek. Niezbyt skłonna do zakładania rodziny, a jeżeli już się zdecyduje jest dobrą żoną i matką. Troskliwie dba o dzieci.