Artur


Artur

Jest to imię celtyckie, a znaczyć może: niedźwiedź kwitnący, młody lub też wysoki, szlachetny. Mężczyzna o tym imieniu jest dużą indywidualnością, chodzi własnymi drogami, kieruje się zasadami jemu tylko znanymi. Jest żądny władzy, dlatego nieraz popada w konflikty z otoczeniem. Jego energia, skrupulatność, sposób analitycznego patrzenia na sprawy ułatwiają mu zwycięskie wyjście z kłopotów. Może dawać przykład jak należy żyć oszczędnie, a zarazem nie w skąpstwie. W przypadku potrzeby, służy innym radą i pomocą. Docenia szerokie znajomości, dba o towarzyskie kontakty, odbywa podróże. Lubi otaczać się niewiastami, przecenia znaczenie miłości w życiu, dlatego popada nieraz w trudności natury finansowej. W rodzinie nie odnosi sukcesów. Miłostki przysłaniają ma dalsze plany życiowe.