Franciszka


Franciszka

Imię pochodzące z germańskiego franc, czyli wolno urodzony. Osoba szlachetna, wrażliwa na ludzkie krzywdy, energiczna w działaniu. Wiele swojego życia poświęca innym, służy im radą i pomocą. Życie swoje, nieraz ciężkie, uprzyjemnia żartobliwym traktowaniem dolegliwości, ceni humor.

Sporo czasu przeznacza na sprawy społeczne, toteż czasem zaniedbuje dom, rodzinę, które ceni sobie jednak wysoko. Swoją pracowitością rekompensuje rodzinie chwilowe mniejsze zainteresowanie. Jest bardzo dobrą matką.