Eleonora


Eleonora

Imię to pochodzi z języka hebrajskiego. Osoba o tym imieniu jest silna, posiada wrodzone uzdolnienia kierownicze, stały charakter, silną wolę, a także duże poczucie sprawiedliwości. Z uwagi na swoją silną osobowość, ceni wolność myśli, sumienia i działania. Obdarzona jest skłonnościami do sięgania po tajemnice życia i śmierci, a także wiary. Czyta dużo książek. Rodzinne powinności może zaniedbywać. Lubi być eksponowana, nie znosi sprzeciwu.