Alicja


Alicja

Jedni przypuszczają, że jest to imię greckie, inni skłonni są twierdzić, że jest ono pochodzenia germańskiego, lub nawet romańskiego. Osoba o tym imieniu jest zaradcza, twórcza- może być nauczycielem, muzykiem lub literatem. Jest bardzo oddana rodzinie, oszczędna w gospodarowaniu mieniem własnym. Umie również znaleźć się w towarzystwie różnego rodzaju, potrafi szybko dostosować się do sytuacji. Ma duże poczucie humoru. Jest osobą lubianą.