Stefan


Stefan

Imię pochodzenia greckiego, znaczy- wieniec, korona. Tak nazwany mężczyzna jest człowiekiem konserwatywnym, stałym w swych przekonaniach, umiejącym bronić swych idei. Jest ambitny, kulturalny, inteligentny, wrażliwy na stosunki społeczne, umiejący radzić i pomagać innym. Jest typowym mężczyzną, dającym się kochać i szanować. Kocha swoją żonę, dzieci, szanuje dom, rodzinę. Z zawodu jest robotnikiem, posiada jednak złotą rączkę do wszystkiego. Lubi przyjaciół, szanuje znajomych, bywa w towarzystwie. Utrzymuje rozległe kontakty ze znajomymi za granicą.