Remigiusz


Remigiusz

To imię pochodzi z łaciny i znaczy- człowiek robiący wiosła. Remigiusz jest mężczyzną dobrej budowy fizycznej, ale słabego charakteru. Podoba się kobietom, ale w miłości do nich bywa niestały. Niezbyt szybko zakłada rodzinę, o dzieci troszczy się poprawnie. W życiu jest blagierem, bywa najczęściej niesłowny. Lubi chwalić się swymi kontaktami, zabiega o układy towarzyskie, chce bywać w eksponowanym środowisku. Na początku udaje mi się to, ale po rozszyfrowaniu jego charakteru, ludzie lekceważą go. On nie przeżywa tego, tylko zabiega o inne kontakty. Jest człowiekiem z gruntu dziwnym.