Dominik


Dominik

Ten wyraz z języka łacińskiego oznacza człowieka do pana należącego. Dominik jest przeto bardzo religijny, w pobożności wychowuje swoje dzieci, w przekonaniach jest konserwatywny. Posiada umysł o szerokich horyzontach, otwarty na wszystko, krytyczny w stosunku do niepewnych sytuacji. Woli wcześniej palcem dotknąć, niż później cały się poparzyć. Lubi dociekać prawdy, czyni naukowe badania, osiąga na tym polu dość dobre rezultaty. Jest tak bardzo przeświadczony o słuszności swojego postępowania, że gdy ktoś chciałby choć odrobinę powątpić popada w nastrój melancholii, powątpienia i zamyka się w sobie na dłuższy czas. Niekiedy taka sytuacja potrafi wytrącić go zupełnie z równowagi. Jako mężczyzna jest dobrym kochankiem, przeciętnym mężem i zwyczajowym ojcem. Często i chętnie zmienia swoje miłosne zainteresowania.