Czesław


Czesław

Imię słowiańskie. Osoba o tym imieniu jest taktowna, sprawiedliwa, mężna. Bacznie obserwująca ludzi i wydająca o nich sprawiedliwe osądy. Potrafi szybko podejmować decyzje, co powodować może kłopoty towarzyskie. Czesław chciałby kierować ludźmi, ale jest w tym względzie antytalentem. Lubi spokój, zgodę, ale tylko taką, która płynie z jego przekonań o słuszności postępowania. Popada nieraz w konflikty, jest bowiem nietolerancyjny. Chciałby wolności działania i myśli, ale tylko w stosunku do siebie- innym, a zwłaszcza podwładnym absolutnie tego przywileju nie nadaje. Po chwilowych sukcesach samokształceniowych i osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, przestaje pracować nad sobą i staje się półinteligentem. Zarozumiałość, trzyma go w pewności, że to co robi jest dobre. Grzeszy pychą i zarozumialstwem.