Cezary


Cezary

To imię jest pochodzenia łacińskiego, a oznacza urodzony w wyniku cesarskiego cięcia. Osoba o tym imieniu jest typowym mężczyzną, o trwałych i dobrych cechach charakteru. Jest pracowity, lubi pogłębiać wiedzę, ciągle doskonali swój warsztat zawodowy. Osiąga szybko sukcesy, dorabia się, zakłada rodzinę. Cezary jest pod tym względem konserwatystą. W podobnym duchu wychowuje dzieci. Troszczy się o ich edukację, cieszy się z ich sukcesów naukowych. Ma inklinacje do przewodniczenia w środowisku, w czym czynnie asystuje mu żona oraz wielu przyjaciół. Na tym polu może osiągnąć wybitne rezultaty. A ponieważ jest także nerwowy, impulsywny, swoje plany życiowe krzyżuje nieprzemyślanymi decyzjami.