Bogdan


Bogdan

To imię jest słowiańskie, a może je określić jako ktoś dany przez Boga. Osoba o tym imieniu, jest subtelna, dobra i zaradna. Nie daje się powodować drobnymi niepowodzeniami, ale uparcie dąży do celu. Spotykają go w życiu powodzenia, otrzymuje wysokie stanowiska i jest wtedy szczęśliwy. W takiej sytuacji chętnie służy innym radą i pomocą. Ma duże poczucie własnej wartości i godności. Ceni bardzo spokój i sprzyjające warunki do pracy. W swych dociekaniach nie jest zbyt skrupulatny, co może przysporzyć mu kłopotów. Nie zawsze też potrafi konsekwentnie dążyć do celu, ani też dotrzymywać słowa. Czasem zachowuje się jak lekkoduch. Poprawny w małżeństwie, niedbały w domu.