Błażej


Błażej

Błażej jest określeniem osoby z rodu Blasia się wywodzącej, a oznacza – sepleniący. Polski Błażej jest mężczyzną o bardzo wybujałej indywidualności, niezwykle wrażliwy i stale silący się na oryginalność. Pragnie tym imponować innym. Ma zadatki, by przewodniczyć innym, jest bowiem odważny, dobrze zorganizowany, elokwentny, ma uzdolnienia oratorskie. Potrafi również dopracować się cech dyplomaty. Jest agresywny, impulsywny, nerwowy. Jedynie niewiasta może go ułagodzić, a wtedy staje się wzorowym mężem, dobrym ojcem i wspaniałym przyjacielem. Jest wierny jednej miłości, nie uznaje miłosnego rozbujania.