Andrzej


Andrzej

To imię wywodzi się z języka greckiego, a oznacza typ prawdziwego mężczyzny. Posiada naturę odważną, szczerą, niezwykle wnikliwą. Umie nie tylko inicjować przedsięwzięcia, ale również sprawnie je przeprowadzać. Jest uzdolnionym kierownikiem, chętnie radzi innym jak trzeba daną sprawę załatwić. Wyróżnia się w działalności publicznej, służy chętnie innym. Szczególną troską otacza tych, którzy wiele wycierpieli, a jego łagodny charakter jakby uzdrawia cierpiących. Posiada uzdolnienie telepatyczne. Kierując się tymi atutami, bardzo dobrze układa sobie życie, obiera dobrą żonę, a dzieci wychowuje na dobrych obywateli. Jego potomstwo ma wszelkie szanse, by w życiu naukowym odegrać ważną rolę. Założone przez Andrzeja ognisko rodzinne może uchodzić za wzór do naśladowania.