Alojzy


Alojzy

Swój rodowód imię to ma w języku germańskim, a znaczy- wszystko wiedzący. Mężczyzna tak nazwany, jest agresywny, energiczny, przezorny i złośliwy. Zawsze podkreśla swoje znaczenie, swoje osiągnięcia i powodzenie w życiu. Ma uzdolnienia przywódcze, czasem może odnosić sukcesy na estradzie artystycznej. Jest kiepskim mężem i miernym ojcem. Lubi prowadzić życie samolubnie, ale wymaga od społeczeństwa akceptacji i uznania. Potrafi być przykry dla otoczenia, a nawet niebezpieczny. Posiada niezwykle skomplikowany charakter, do którego klucza nie znajduje nawet osoba najbliższa.