Adam


Adam

To najbardziej rozpowszechnione imię męskie jest pochodzenia hebrajskiego lub arabskiego, a oznacza tyle co zbudowany z czerwonej gliny lub połączony z drugą osobą. Niektórzy twierdzą, że wywodzi się z języka sumeryjskiego od słowa ada-mu- mój ojciec lub akkadyjskiego- ad mu- zrodzony. Na jego popularność wpływa ciągle fakt, iż Adam był pierwszym ojcem ludzi. Polski Adam jest mężczyzną niezależnym, stanowczym, zdolnym do założenia rodziny i kierowania jej losami. Jest rozsądny, trochę nawet zarozumiały, skłonny do przyjmowania pochlebstw i pochwał pod swoim adresem. Jest przezorny, a nieraz nawet przebiegły, co wypływa z braku zaufania do ludzi i samego siebie. Ceni spokój, sielankę rodzinnego domu, lubi przyrodę, kocha dzieci. Dużą wagę przywiązuje do ubioru i swojego wyglądu zewnętrznego. Jest mało inteligentny. Rzadko składa wizyty lub przyjmuje gości. Dość często uzewnętrznia swoje uczucie zazdrości, wywołując nieraz z tego powodu awanturę.