Ludmiła

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Ludmiła Ludmiła znaczy tyle co przyjaciółka ludu. Imię pochodzenia słowiańskiego. Osoba, która posiada to imię jest kobietą wyróżniającą się w otoczeniu. Jest nad wyraz słowna, dotrzymuje wszystkich przyrzeczeń, jest pracowita, gościnna, troskliwa o swoją rodzinę i znajomych. Wykazuje wiele energii w załatwianiu spraw społecznych. Jest kobietą altruistką. Jest przeznaczona do zawodów wymagających solidności, skrupulatności. Potrafi

Czytaj dalej...

Ludwika

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Ludwika Imię wywodzi się ze starogermańskiego języka. Kobieta o tym imieniu jest zasadnicza, energiczna, pracowita, nie znosząca obłudy, ale nerwowa, pobudliwa, nietolerancyjna. Posiada krytycyzm do przesady rozwinięty. Bywa, że jest przekorna, złośliwa i sarkastyczna. Zna ludzkie zalety i przywary, dlatego wie jak i z kim postępować. To nie jedna jej przyjaciół. Nie lubi się narzucać,

Czytaj dalej...

Magdalena

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Magdalena To imię pochodzi z języka hebrajskiego. Osoba tak nazwana jest skrupulatna, posiada umysł zdolny do rzeczowej, naukowej analizy. Ponieważ ma racjonalistyczny zmysł, skłonna jest do przewodzenia innym, narzucania swojej woli, kierowania grupą ludzi. Jest także osobą umiejącą zachowywać się dyplomatycznie, przeto nie zraża sobie ludzi, ma wielu przyjaciół. Jest kobietą zauroczoną przez przyrodę, lubi

Czytaj dalej...

Maria

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Maria Pochodzenie tego imienia jest grecko- hebrajskie, a ma ono wiele znaczeń: napawa radością, jest piękna, ukochana przez Jahwe, miłująca Boga, bądź też jest przyczyną naszej radości. Maria w swych przekonaniach jest konserwatystką. Jej charakter jest spokojny, rozsądny, prostolinijny, sprawiedliwy. Maria jest kobietą subtelną, postępującą intuicyjnie, zgodnie ze wszystkimi regułami prawdy. Zna doskonale naturę ludzką

Czytaj dalej...

Marta

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Marta Marta- biblijne imię wywodzi się z języka hebrajskiego. Osoba nosząca to imię jest niezależna, o wybitne osobowości, lubiąca wolną myśl i swobodne działanie. Mimo, to jest lojalna wobec władzy i własnych wcześniejszych postanowień. Nie lubi uzewnętrzniać swoich celów działania, ani też ujawniać tajemnicy zawodowej. Uparcie dąży do celu, konsekwentnie zwalcza przeszkody, osiąga sukcesy dość

Czytaj dalej...

Matylda

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Matylda Imię pochodzi z języka germańskiego i oznacza męstwo w walce. Kobieta nosząca to imię nie jest wcale waleczne. Kieruje się w życiu raczej intuicją, a nie praktyką czy wiedzą. Jest osobą szlachetną, subtelną, kulturalną. Lubi życie artystyczne, toteż utrzymuje ścisłe kontakty z aktorami. Sama też próbuje sił na scenie. Lubi pełną gamę kolorów. Ubiera

Czytaj dalej...

Małgorzata

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Małgorzata Imię to pochodzi z greckiego słowa margarites, czyli perła. Kobieta perłowa bywa różna: od stałej w swych ideałach i przekonaniach, do zupełnej anarchistki. Jest przy tym niezwykle odważna, co w oczach znajomych czyni ją kobietą chimeryczną. Raz podejmie decyzję, to znowu ją zmieni i chce, aby jej polecenia wykonywali wszyscy tylko nie ona sama.

Czytaj dalej...

Melania

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Melania To imię pochodzi z języka greckiego i najprawdopodobniej znaczy tyle co czarne piętno lub pieprzyk. Osoba tak nazwana jest zmysłowa, ceni piękno i miłe doznania. Ponad sukcesy materialne przedkłada życie duchowe. Z zasady jest osobą konserwatywną, krytyczną wobec wszelkich innowacji życiowych. Lubi uchodzić za doradcę i pragnie by ją uważano za osobę, która może

Czytaj dalej...

Michalina

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Michalina To imię powstało we Francji, a pochodzi od imienia Michaela. Osoba nosząca je, w zasadzie jest postacią ciekawą, nietypową. Jest pewna siebie, nawet zarozumiała, jak również z gruntu nieprzystępna. Bywa zwykle dobrze sytuowana, bogato nosząca się, wysoko wykształcona, choć nie zawsze proporcjonalnie inteligentna. Stąd płynie jej apodyktyczny stosunek do innych, bezwzględny w ocenie charakterów

Czytaj dalej...

Monika

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Monika Imię to pochodzi z łacińskiego. Każda Monika jest osobą spokojną, miłującą ład i porządek , lubiącą życie towarzyskie, ceniącą wysoce sielankę rodzinną. Na dobre układy i bezkonfliktowe życie, wpływa jej łagodny charakter o wielu cechach dyplomaty. Ceni dobre stosunki w rodzinie i środowisku, dba o przyjaźń, ale zaniedbuje siebie. Swoje sprawy osobiste spycha zawsze

Czytaj dalej...

Natalia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Natalia To imię wywodzi się od słowa łacińskiego natalis, co znaczy dzień urodzin. Kobieta tak nazywana ma wszelkie cechy, by odegrać poważną rolę w życiu politycznym. Wyróżnia się w otoczeniu, nie tylko urodą i dyplomatycznym sposobem bycia, ale także kulturą, inteligencją. Ma charakter subtelny, choć w chwilach ważnych potrafi być stanowcza, stała i nawet groźna.

Czytaj dalej...

Nina

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Nina Niektórzy przypuszczają, że imię to pochodzi od mitycznego twórcy królestwa syryjskiego Niniwy. Nie jest to zatem imię występujące w formie zdrobniałej Janina, bowiem już jako Nina zostało udokumentowane w 1398 roku. Osoba o tym imieniu jest melancholijna, ale zarazem nerwowa, pobudliwa, podejrzliwa. Ma sporo predyspozycji, by kierować w zawodzie i domu. W pracy solidna,

Czytaj dalej...

Olga

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Olga To imię przywędrowała do Polski ze Skandynawii, a pochodzi od słowa Helga, co oznacza: szczęśliwa lub zdrowa. Osoba o tym imieniu wyróżnia się intuicją i znawstwem natury człowieka. Swoją wiedzę gruntuje, kształcąc się samodzielnie. Ceni biologię i przyrodę. Ma umysł konkretny, toteż szybko podejmuje decyzje. Chce przewodniczyć w swym środowisku, nie znosi by ktoś

Czytaj dalej...

Olimpia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Olimpia Imię pochodzenia greckiego od nazwy góry Olimp, gdzie mieszkał bóg Zeus. Kobieta tak nazwana posiada duże uzdolnienia artystyczne, a przy systematycznym rozwijaniu talentu może dojść do wirtuozerii. Jest bardzo wrażliwa na rytm i kolor. Jest zawsze zajęta, bowiem sama wyszukuje sobie pracę. Jej ambicje twórcze nieco pozostawiają w cieniu dom, rodzinę, dzieci, męża. Ma

Czytaj dalej...

Otylia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Otylia Jest to imię wywodzące się z języka germańskiego, a w jego źródłosłowie można by się doszukać znaczenia: ojcowizna czy też ojczyzna. Toteż Otylia jest osobą dobroduszną, obowiązkową, pracowitą, posłuszną. Nie ma konfliktów, wrogów. Jej życie usłane jest sukcesami w pracy, w rodzinie. Znaczy jej się wiele wyróżnień, wysokich zaszczytów. Jest lubiana, bowiem z natury

Czytaj dalej...

Patrycja

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

PatrycjaImię Patrycja jest formą żeńskiego imienia Patrycjusz, co w dawnych czasach oznaczało przynależność do warstwy uprzywilejowanej. Wydaje sie, że również Chojnie obdarza przywilejami osobę noszącą to imię. Patrycja jest typową matroną polską, kocha rodzinę, dom, dzieci. Wiele czasu poświęca sprawom społecznym, patriotycznym. Wychowuje potomstwo w duchu umiłowania ojczyzny. W postępowaniu jest subtelna, ale zasadna i

Czytaj dalej...

Paulina

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Paulina Jest to żeńska forma łacińskiego imienia Paulus, inaczej osoby do Paulusa przynależnej. Każda Paulina ma predyspozycje by zostać naukowcem, badaczem i wykładowcą uniwersyteckim. Osiągnie to, jeżeli zabierze się do nauki od najmłodszych lat. Musi przeto pokonać wiele trudności, włożyć sporo wysiłku i wyrzec się niejednej przyjemności. Jeżeli tak nie postąpi, stanie się osobą pustą,

Czytaj dalej...

Pelagia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Pelagia Imię pochodzenia greckiego od przymiotnika pelagios, pelagia-morski. Niewiasta o tym imieniu jest bardzo zaradną osobą, lubi podróże i handel. Posiada precyzyjny zmysł kupiecki, jest energiczna, sumienna, a przy tym pożąda władzy, dlatego najczęściej osiąga na tym polu wybitne sukcesy. Jest również sceptykiem i krytycznie ocenia zachodzące nowe zjawiska. Do wszelkiej innowacji powoli przekonuje się,

Czytaj dalej...

Rachela

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Rachela To imię pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy owca. Ten typ Kobielu jest wybitnie uzdolniony literacko, za to mało praktyczny, nie umiejący sobie radzić w życiu. Jest dobrą, choć niezaradną żoną, wzorową matką, nigdy kochanką. Jest solidna i zawsze dotrzymuje słowa. Lubi zgłębiać tajemnicę życia, dlatego wiele czasu poświęca na studiowanie Biblii. Oddaje się

Czytaj dalej...

Regina

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Regina Imię Regina pochodzi z germańskiego, a w jego źródłosłowie znajduje się czasownik- panować, władać. Osoba o tym imieniu jest istotą wszechwładną. Posiada umysł twórczy, jest wybitną indywidualistką, niezwykle kapryśną osobą, pełną temperamentu. W życiu kieruje się własnym rozumem i chodzi nieutartymi drogami. A ponieważ jest dobrym organizatorem, pociąga za sobą innych. Nie jest skąpa,

Czytaj dalej...

Romana

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Romana Romana jest pochodzenia łacińskiego, a imię utworzone zostało od słowa Romanus, czyli rzymski. Osoba o tym imieniu jest chimeryczna w swym postępowaniu- od stoickiego zachowania się do wybuchów gniewu i nerwów. Jest kłębkiem reakcji impulsywnych. Posiada dużą wiedzę, niezależny umysł, ma skłonności do dyktatorstwa. Jest stała w przekonaniach i kulturalna w stosunkach towarzyskich. Lubi

Czytaj dalej...

Rozalia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Rozalia Jest to imię powstałe w wyniku pokrzyżowania się wyrazów łacińskich: rosa- róża, z liliom- lilia. Rozalia jest osobą niezależną, ceni wolność myśli i działania, szuka swobody postępowania. Jest spokojną i zdecydowanie szlachetną, pewną siebie kobietą. Nie chce być zależna od kogokolwiek. Zbiera doświadczenia życiowe, które tylko przekazuje swoim dzieciom. Jest dobrą matką, poprawną żoną,

Czytaj dalej...

Sabina

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Sabina To imię wywodzi się od słowa łacińskiego, określającego nazwę grupy etnicznej Sabinów.Każda Sabina jest piękna, subtelna w postępowaniu, inteligentna i wykształcona. Ma skłonności do społecznego, filantropijnego działania. Jej wrażliwość i ambicja wynoszą ją do rangi trybuna ludu. Samo przeświadczenie, że może innym przychodzić z pomocą, podtrzymuje ją na duchu i zachęca do pracy. Nie

Czytaj dalej...

Salomea

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Salomea To imię pochodzi z hebrajskiego, a znaczy pokój. Upowszechnione zostało dopiero przez rzymian. Niewiasta o tym imieniu jest osobą towarzyską, ceniącą rodzinę i dom; jest altruistką. Jest energiczna, zaradna i gospodarna. Umie postępować dyplomatycznie, tak by nie zrażać sobie ludzi. Jest również elokwentna, ma poczucie humoru, toteż przez całe życie otaczana jest adoratorami i

Czytaj dalej...

Stanisława

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Stanisława Imię to na wskroś słowiańskie, składa się z dwóch członów: stać i sław, a oznacza stać przy sławie. Stanisława jest osobą pobożną, gospodarną, dobrą matką i usłużną sąsiadką. Jest wrażliwa na krzywdę, posiada rozległe i korzystne stosunki z sąsiedztwem. Lubi wspierać biednych. Ma dar jednania sobie przyjaźni, toteż potrafi oddziaływać na otoczenie. Lubi dom,

Czytaj dalej...

Sylwia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Sylwia Imię o rodowodzie łacińskim. Osoba je nosząca, jest wybitną indywidualnością w dziedzinie sztuki. Kolekcjonuje obrazy dawnych mistrzów, przebywa w gronie muzyków, popiera literatów. Sprawuje patronat nad młodym twórcą do chwili, gdy ten nie okaże zainteresowania inną kobietą. Sylwia jest konsekwentna w swych postępowaniach, zdecydowanie realizuje swoje plany życiowe. Jest dobrą panią domu, troskliwą matką,

Czytaj dalej...

Tekla

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Tekla To imię utworzone z greckiego, a oznacza- Bogu chwała. Osoba o tym imieniu jest pracowita, dokładna w naukowych dociekaniach, wiele czasu poświęca na samokształcenie się i studiowanie nauk humanistycznych. Posiada umysł krytyczny i bardzo zmienny. Oczekuje pochwał swojej pracy, nie znosi krytyki. Posiada charakter impulsywny, daje się szybko wyprowadzić z równowagi, ulega częstym depresjom

Czytaj dalej...

Teresa

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Teresa Uczeni przyjmują, że Teresa jest formą żeńską bizantyjskiego imienia męskiego Tarasios. Niewiasta o tym imieniu jest osobą dobrą, szlachetną, uczciwą, pracowitą i wytrwałą w swych postanowieniach. Zdolna jest podejmować szybko decyzję, bowiem posiada dużą praktykę i wiedzę. Wiele pracuje nad sobą, dokształca się. Uparcie dąży do wykonania wszystkich swoich planów życiowych, często napotyka jednak

Czytaj dalej...

Urszula

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Urszula Imię Urszula jest pochodzenia łacińskiego, a jego źródłosłów ursa, znaczy niedźwiedzica. Osoba o tym imieniu jest dobrą matką, wzorową żoną, wspaniałą gospodynią. Ceni życie rodzinne, ale również dba o utrzymywanie stosunków towarzyskich. Wydaje u siebie przyjęcia, chodzi z wizytami do sąsiadów. Jest niewiastą subtelną, umiejącą analizować zjawiska życiowe, stanowczą w postępowaniu, a nawet konserwatywną.

Czytaj dalej...

Waleria

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Waleria Imię Waleria wywodzi się od łacińskiego Walery i znaczy człowiek z rodu Walerych. Osoba o tym imieniu jest rozsądna, spokojna, posiada zrównoważony charakter. Jest konsekwentna w dążeniu do celu. Umie pokonywać trudności, toteż do celu zmierza zdecydowanie. Jest pozytywną indywidualnością, niezależną od osób trzecich, lubiąca własne drogi, a nie utarte ścieżki. Niewiasta nosząca to

Czytaj dalej...

Poprzez korzystanie z tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Więcej informacji

Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zamknij