Imiona żeńskie


Franciszka Imię pochodzące z germańskiego franc, czyli wolno urodzony. Osoba szlachetna, wrażliwa na ludzkie krzywdy, energiczna w działaniu. Wiele swojego życia poświęca innym, służy im radą i pomocą. Życie swoje, nieraz ciężkie, uprzyjemnia żartobliwym traktowaniem dolegliwości, ceni humor. Sporo czasu przeznacza na sprawy społeczne, toteż czasem zaniedbuje dom, rodzinę, które […]

Franciszka


Genowefa Imię pochodzi z języka romańsko- celtycko- germańskiego, a znaczy kobieta szlachetnego rodu. Osoba z tym imieniem jest subtelna, szlachetna, dystyngowana, dbająca o swoją reputację, własny dom, dobre imię rodziny. W działaniu jest odważna, dlatego często trafia do dyplomacji. Jest niezależna, czasem robi wrażenie jakby mało siebie ceniła. Wyżej ceni […]

Genowefa


Grażyna Jest to imię litewskie, stworzył je Adam Mickiewicz , a jego źródłosłów wywodzi się od przymiotnika gradus, co znaczy piękna. Kobieta o tym imieniu jest osobą dobrą, wrażliwą na otoczenie, ambitną, pewną siebie. Jest pracowita i dociekliwa, jest intelektualistką. Ma umysł twórczy, skłonny do prowadzenia badań naukowych. Jeśli nie […]

Grażyna


Halina Imię to utworzone zostało od imienia Helena, które pochodzi z języka greckiego, a oznacza blask, jasność, pochodnię.Halina jest pewna siebie, stanowcza, zaradna, ale także zmienna, małostkowa, nerwowa, wrażliwa. Łatwo można ją wyprowadzić z równowagi, a wtedy może być sarkastyczna, złośliwa. Lubi dalsze podróże, choć również kocha dom i rodzinę. […]

HalinaHelena Imię przydające blasku osobie, która je nosi- wszak o Heleną miała się toczyć wojna trojańska. Przeto Helena bywa zdecydowana, ma uzdolnienia kierownicze, nie lubi by jej ktoś wydawał polecenia lub rozkazywał. W postępowaniu przede wszystkim jest sprawiedliwa, szlachetna i prostolinijna. Jest energiczna, zdecydowana, wrażliwa- niektóre sprawy załatwia intuicyjnie. Ceni […]

Helena


Henryka Jest to imię utworzone od germańskiego Henryk- znaczy władca domu. Kobieta z tym imieniem jest energiczna, odważna, umiejąca kierować zespołem ludzi, potrafi taktycznie z nimi postępować, by nie zrażać och do siebie. Posiada odważny charakter, postępuje zdecydowanie. Jest niezależnym myślicielem, posiada wielkie ideały, lubi kierować się własnym rozumem, nie […]

Henryka


Honorata Imię pochodzenia łacińskiego, od Honorat, co znaczy czczony, szanowany. Osoba z tym imieniem wymaga szacunku, ceni cnoty, szanuje dobre obyczaje. Jest bardzo stała w przekonaniach, pewna swego ideału, lubi prowadzić dyskusje na temat ludzkich słabostek. Skłonna radzić innym jak mają postępować, ale sama rad nigdy nie przyjmuje. Lubi wolność […]

Honorata


Irena To imię z języka greckiego przyjęli rzymianie, a oznacza ono pokój. Irena jest kobietą pogodną, gospodarną, lubiącą rodzinę, szanującą dom.Wśród członków rodziny jest szanowaną osobą, cenioną za swój otwarty na wszystko umysł, szeroką filantropię, doradztwo innym osobom. Posiada szczytne idee, jest religijna, bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę i […]

IrenaIRMINA imię pochodzenia starogermańskiego będące skrótem imion zaczynających się na irm – od irmen, co oznacza „czczony, szanowany”. Irmina jest osobą bardzo niezależną, ceni wolność myśli i działania. Irmina to kobieta bardzo twórcza, kreatywna i przedsiębiorcza. Czasem bywa tchórzliwa i boi się podejmować większe ryzyko. Osoby o tym imieniu często […]

Irmina


Izabela Imię pochodzenia hiszpańskiego i znaczy tyle co Elżbieta.Osoba je nosząca jest zdolna do wielu nadzwyczajnych czynów. Chętnie zdobywa wiedzę i zajmuje się naukowymi badaniami. Jest bardzo dokładna, uczy skrupulatności innych, ceni punktualność. Posiada duże zdolności lingwistyczne, toteż wiele podróżuje. Ciepło rodzinne jest lekarstwem jej znerwicowanej osobowości. Posiada dar trwania […]

Izabela


Jadwiga Rodowód tego imienia jest germański. Jego źródłosłów znaczy tyle, co walka, a więc Jadwiga to osoba walki. Osoba z tym imieniem posiada wiele zalet. Jest dobra dla rodziny, znajomych i bliskich. Szanuje harmonię społeczną, jest lojalna wobec przełożonych, lubi kierować swe siły na działalność filantropijną. Jeżeli przedsięwzięcia altruistyczne wiodą […]

Jadwiga


Janina Imię to pochodzi z języka hebrajskiego, a oznacza- Bój jest łaskawy. Janina to forma żeńska tego imienia; została ona zmieniona i rozpowszechniona w Polsce. Kobiety o tym imieniu są egoistyczne, wyrachowane w postępowaniu. Nadają się do prowadzenia interesu przemysłowego lub handlowego. Na zewnątrz są osobami miłymi, czarującymi, o gładkim […]

JaninaJoanna Imię powstało od imienia Jan. Osoba o tym imieniu jest dużą indywidualnością, lubi i umie przewodzić innym. Jest energiczna. Dobry organizator, realizuje swoje piękne idee, chodzi zawsze i wszędzie własnymi, odkrywanymi przez siebie ścieżkami. Z natury wrażliwa na ludzką niedolę, ale nie poświęca działalności altruistycznej swojego czasu ani sił. […]

Joanna


Józefa Pochodzenie tego imienia jest interesujące: z hebrajskiego Jo jest skrótem Jeho, czyli Bóg, co znaczy przydać. W literackim tłumaczeniu Józef znaczy- ,, niech przyda Pan”. Imię żeńskie jest formą przyjętą od imienia Józef. Kobieta o imieniu Józefa jest bardzo aktywna społecznie, kieruje się altruizmem, a dla realizacji swych charytatywnych […]

Józefa


Julia To imię wyłoniło się z języka łacińskiego. Kobiety, które noszą to imię są osobami dobrymi, kulturalnymi i zwykle uczonymi. Zawodowo wyróżniają się, a jeżeli decydują się na karierę aktorki, to stają się sławne. Sukcesy sceniczne osiągają stopniowo, wiele pracują nad sobą. Mogą robić wrażenie żądnej władzy. Potrafią prowadzić wielkie […]

Julia


Justyna Imię to pochodzi z języka łacińskiego od jego formy męskiej Justyn. Kobieta z tym imieniem należy do osób szlachetnych, dobrych i pragnących kierować innymi. W postępowaniu na co dzień jest praktyczna, zawsze analizująca sytuacje wszechstronnie. A ponieważ posiada duży i praktyczny zmysł organizatorski jest zawsze w działaniu, ciągle zajęta, […]

JustynaKarolina To imię pochodzi od imienia męskiego Karol, a jego rodowód tkwi w języku germańskim i znaczy tyle co mąż. Kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, wykształcona, pracowita, o szerokich zainteresowaniach, chętnie studiuje i pogłębia swoją wiedzę. Nierzadko osiąga tytuły naukowe. Ciągle pragnie dojść do sedna sprawy, jest dociekliwa. Nie […]

Karolina


Katarzyna Imię to jest pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa katharos, co znaczy czysty, bez skazy. Osoba o tym imieniu jest godna podziwu, szacunku i uznania. Jest szlachetna, prostolinijna, stała w przekonaniach, pracowita, skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy, kłamców, z którymi walczy do upadłego. Ma duże uzdolnienia artystyczne oraz […]

Katarzyna


Kinga Imię to wywodzi się z języka węgierskiego, a zapożyczone zostało przez Węgrów od Niemców. Osoba o wielkich uzdolnieniach praktycznych. Doskonale daje sobie radę w biurze, fabryce oraz domu. Osiąga dobre wyniki w pracy, zaś w rodzinie jest dobrą żoną, przykładną matką. Może być skąpa, albo rozrzutna. Lubi wykwintne ubiory, […]

Kinga


Klara To imię pochodzenia łacińskiego, utworzone zostało od słowa clarus- sławny. Kobieta nosząca to imię jest bardzo oszczędna, gospodarna, zaradna. Potrafi zgrabnie realizować swoje plany. Lubi kierować ludźmi, bowiem uzewnętrznia wówczas swoje ambicje. Mimo, że kocha wygody, to jednak nie żyje w przepychach, bowiem nie pozwalają jej na to względy […]

KlaraKlementyna Imię Klementyna jest formą żeńską imienia łacińskiego Clemens, co znaczy łagodny, spokojny. Toteż osoby o tym imieniu są ciche, spokojne, choć nieco ruchliwe, w towarzystwie figlarne, kokietki, ale traktujące życie bardzo serio. Kobieta z tym imieniem jest odpowiedzialna, odważna, rozsądna i wrażliwa na zjawiska zachodzące w otoczeniu. Jest wierna […]

Klementyna


Klotylda Imię pochodzenia germańskiego, z znaczy w przybliżeniu tyle co sławna walka lub słynna wojna. Przeto kobieta o tym imieniu posiada osobowość wojowniczą, charakter zadziorny, który w efekcie przynosi jej rozgłos- nie zawsze pozytywny. Jeżeli posiada wysokie wykształcenie, tych niepowodzeń ma mniej i w życiu radzi sobie doskonale. Szybko podejmuje […]

Klotylda


Kornelia Imię pochodzenia łacińskiego. Osoba o tym imieniu jest niespokojna i nieufna wobec otoczenia. Lubi chodzić nieutartymi drogami, znosi niewygody, nie zraża się niepowodzeniami. Uwielbia wytykanie zła, toteż w życiu nie jedno krytykuje, dlatego też nie ma zbyt spokojnego życia. Zna dość dobrze charaktery ludzi, umie rozszyfrować stan duszy mężczyzny, […]

Kornelia


Krystyna Imię pochodzi z języka łacińskiego od słowa Christinus, co znaczy Chrystusowy. Jego forma męska upowszechniona została przez chrześcijan, żeńska- w późniejszych wiekach i znaczy- chrześcijanka. Kobieta z imieniem Krystyna posiada wybitną osobowość, jest wrażliwa, posiada zmysł dyplomatyczny. Czasem przy swej ambicji i przezorności popada w kłopoty; przy życzliwości mężczyzny […]

KrystynaKunegunda To imię jest pochodzenia germańskiego i znaczy- bojowniczka rodu. Osoba z tym imieniem bywa z natury spokojna, dobra, towarzyska . Nie ma w sobie nic z waleczności. Posiada talent dobrej organizatorki, chociaż mało przedsiębiorcza. Nie potrafi właściwie wykorzystać swych zdolności, ani też zastosować umiejętności w praktyce. Jest wieczną marzycielką. […]

Kunegunda


Laura Imię to wywodzi się z łaciny od słowa- laur, co znaczy wawrzyn. Osoba o tym imieniu jest wszechstronnie wykształcona, mimo to nadal pogłębia swoją wiedzę. Tak zaabsorbowana nauką, zwłaszcza nauką o życiu, zapomina o swych obowiązkach kobiety. Niezbyt chętnie wychodzi za mąż i nie szybko staje się matką. W […]

Laura


Leokadia To imię wywodzi się z greckiego języka i znaczy troszczyć się o ludzi. Leokadia jest konserwatystką. Jest oddana domowi, rodzinie, lubi przyrodę i podtrzymuje kontakty z sąsiadami. Bywa, że często jest kapryśna, co nie jedna jej przyjaciół. Nie znosi, by jej ktoś rozkazywał, bowiem z natury jest kobietą urodzoną […]

Leokadia


Leontyna Imię to utworzone zostało od imienia greckiego Leon, co znaczy lew, a upowszechnili je dopiero rzymianie. Kobieta z imieniem Leontyna jest niepoprawną marzycielką. Bywa przy tym dość zasadna, ale z uwagi na brak zdolności organizatorskich, nigdy swych marzeń nie zrealizuje. Nie osiągnie również dużego majątku, bowiem nie umie podejmować […]

LeontynaLidia Imię wywodzi się od nazwy ludu krainy Lydios, należącej do Grecji. Osoba o tym lidyjskim imieniu jest uzdolniona artystycznie, ma wielki dar komponowaniu muzyki. Sama jednak nie jest nigdy dobrą wykonawczynią swych utworów. Jeżeli znajdzie dobrego odtwórcę, to zasłynie jako świetny kompozytor. Jest bardzo pracowita, ciągle zajęta twórczością, jest […]

Lidia


Lucyna To imię pochodzi z łacińskiego słowa Lucjusz, czyli Lucjan, a znaczy tyle co osoba należąca do Lucjana. Kobieta o tym imieniu jest często wolontariuszką, ceni swobodę myśli i wypowiedzi, nie dba o swoją opinię. Ciągle sili się na oryginalność, dlatego nieraz uważana jest za dziwaczkę. Jest uparta, z natury […]

Lucyna