Eugeniusz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Eugeniusz W języku greckim znaczy dobrze urodzony. Eugeniusz jest szlachetny, łagodny, uczuciowy, oddany rodzinie i domowi. Wszystkie siły poświęca, by żona była zadowolona, a dzieci były wzorem dla innych. Dzieci edukuje na wybitnych w zawodzie. By rodzinie zapewnić dobre warunki, wszystkie swoje siły przeznacza na pracę. Ma szeroki horyzont myślowy, lubi literaturę, malarstwo, muzykę. Może

Czytaj dalej...

Felicjan

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Felicjan Felicjan znaczy to samo co Feliks, czyli szczęsny. Jest osobą o silnym charakterze, ma zdolności do jednania sobie zwolenników, ale również i zrażania. Jest przy tym trudny we współżyciu, bowiem chce chodzić własnymi ścieżkami. Bywa rozrzutny, bałaganiarz, ale za to kładzie duży nacisk na swój wygląd zewnętrzny, lubi nosić się ekstrawagancko. Nie jest materiałem

Czytaj dalej...

Feliks

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Feliks Imię pochodzenia łacińskiego, niezwykle popularne na świecie, a znaczy szczęśliwy lub urodzajny. Mężczyzna tak nazwany, nie zawsze jest szczęśliwy, bowiem często bywa niestały, niesłowny, do przesady przewrażliwiony, nie umiejący koordynować swych poczynań. Posiada jednak umysł krytyczny, którym nie zawsze się kieruje, jest bowiem uczuciowcem. I mimo, że dobrze zna naturę ludzką, ma spore kłopoty

Czytaj dalej...

Filip

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Filip To imię wywodzi się z języka greckiego- znaczy w przybliżeniu znawca koni. Osoba nosząca to imię jest obdarzona wielką, wrażliwą naturą, sporą energią, pomysłowością, a nawet przebiegłością, potrafi ,,z niczego zrobić coś”. Na otoczenie wpływa jak uzdrawiający eliksir, jedna ludzi, godzi zwaśnionych, przewodniczy im w ważnych wydarzeniach. Jest niezwykle obowiązkowy, szczery, sprawiedliwy i bardzo

Czytaj dalej...

Franciszek

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Franciszek Imię wywodzi się z germańskiego i znaczy wolno urodzony. Franciszek jest człowiekiem stałym, konserwatystą, uparcie dąży do celu. Lubi być ambitny, chętnie bywa uczuciowy, oryginalny. Jest altruistą – ale czyni to raczej na pokaz. W gruncie rzeczy jest człowiekiem żądnym władzy, pewnym siebie, niezależnym w środowisku, ceniącym wolność myśli i działania. Często popada w

Czytaj dalej...

Fryderyk

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Fryderyk Jest to imię z języka germańskiego, a oznacza- zadowolony władca pokoju. Mężczyzna o tym imieniu jest zwykle o miłej powierzchowności, kulturalny, inteligentny. Da się lubić, podoba się kobietom. Swych uczuć nie rozrzuca we wszystkie strony, ale koncentruje je na osobie przez siebie wybranej. Jest wiernym mężem, ale gorszym ojcem, choć dzieciom zapewnia dobrą przyszłość.

Czytaj dalej...

Gabriel

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Gabriel Z hebrajskiego wywodzi się to imię i oznacza- mąż Boży. Osoba o tym imieniu jest z natury szlachetna, dobra i uczciwa. Lubi towarzystwo, przyjaźń, chce służyć innym radą i pomocą. Spośród Gabrieli wyrastają wybitni altruiści, wielcy społecznicy. Mężczyzna tak nazwany jest zdolnym człowiekiem, pomysłowym, zaradnym. Jest również żądny władzy, co jednak nie przeradza się

Czytaj dalej...

Gerard

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Gerard Ten wyraz pochodzi z germańskiego i oznacza siłę, odwagę, męskość. Osoba o tym imieniu ma wrodzone uzdolnienia kierownicze, dlatego na tym polu odnosi sukcesy. Jest przy tym sprawiedliwa, dlatego dość długo potrafi utrzymać się przy władzy. Rozwaga Gerarda, stateczność, dobro płyną z faktu, iż jest on wyczulony na prawdomówność, potrafi samodzielnie myśleć, kształtować opinię

Czytaj dalej...

Grzegorz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Grzegorz Grzegorz jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy gorliwy, czuwający. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, uczuciowa, dobra, inteligentna. Umie zawsze znaleźć się właściwie w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. Swoim eleganckim sposobem zachowania się potrafi wyróżnić się- chociaż wcale o to nie zabiega. Jest bardzo naturalny w zachowaniu, krytyczny w stosunku do siebie,

Czytaj dalej...

Henryk

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Henryk Imię pochodzenia germańskiego, znaczy pan domu, władca ojczyzny. Osoba o tym imieniu jest pewna siebie, zdecydowana konsekwentnie realizować swoje plany życiowe. Dąży do celu wszelakimi sposobami, nie rezygnując nieraz z pokonywania przeszkód siłą. Zraża sobie przy tym ludzi, naraża na nieporozumienia. A ponieważ w zasadzie Henryk jest prostolinijny, w konsekwencji jakoś wychodzi z tym

Czytaj dalej...

Hubert

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Hubert Imię pochodzenia germańskiego, oznacza sławny rozum. Osoba o tym imieniu najczęściej odpowiada tym ogólnym charakterystykom, bowiem przez całe życie dąży do zdobycia wiedzy, kształci się, uszlachetnia swój charakter, uczy jak żyć, by po sobie zostawić jak najwięcej. Jest odważny, nie zraża się szybko, postępuje zgodnie z zasadami etyki i logiki. Posiada niezwykłą pamięć, dlatego

Czytaj dalej...

Ignacy

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Ignacy Przyjęto, że słowo ignis- ogień z języka łacińskiego, jest źródłosłowem imienia Ignacy. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem sprawiedliwym, ambitnym, posiada stały charakter, ma wyczulony honor, jest uczuciowy, sprawiedliwy, poważny. W sposobie bycia tkwi w nim coś z ognia, bowiem nieraz jest raptowny w swych poczynaniach, innym razem znowu powolny, melancholijny. Z gruntu jest

Czytaj dalej...

Ireneusz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Ireneusz To imię pochodzi z greckiego słowa określającego spokój. Osoba nazwana tym imieniem jest pełna temperamentu, zapobiegliwa, bywa dobrym organizatorem. Bierze udział w znaczących przedsięwzięciach o charakterze państwowym. Ireneusz jest lojalny wobec rodziny, a także własnych idei. Bywa hojny, a nawet rozrzutny, a zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi mu nabywać modne ubiory. Jest ekstrawagancki, ceni dobre

Czytaj dalej...

Jacek

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Jacek Imię pochodzi z łaciny. Osoba o tym imieniu jest niezwykle twórcza, jest dużą indywidualnością. Może osiągnąć sukcesy w twórczości literackiej albo scenicznej. Ale może również zaprzepaścić swoje uzdolnienia i stoczyć się na margines życia. Póki to nie nastąpi. Jacek jest pewny siebie, niezależny, energiczny, wybuchowy, apodyktyczny, drobnostkowy. Często popada w konflikt z otoczeniem, albowiem

Czytaj dalej...

Jakub

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Jakub To imię jest hebrajskie i oznacza- niech Bóg zachowa. Osoba o tym imieniu jest energiczna, posiada zmysł organizatorski, umie wypracować sobie metody postępowania i pracy. Ta systematyka przysparza Jakubowi sukcesy oraz przyciął. Ceni towarzystwo, szanuje rodzinę, kocha żonę. Jest dobrym gospodarzem, miłym mężem i świetnym ojcem. Dba o edukację swoich dzieci, kształci je na

Czytaj dalej...

Jan

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Jan To imię ma swój rodowód w języku hebrajskim i znaczy- Bóg jest łaskawy. Osoba z tym imieniem jest dobra, sprawiedliwa, pracowita, szanująca stary obyczaj, kulturę i doświadczenie ludzi. Umie łączyć stare dzieje z nowoczesnym doświadczeniem. Jest dobrym rzemieślnikiem- artystą, ma złotą rączkę do wszystkiego. Swoje umiejętności i doświadczenie życiowe chętnie upowszechnia i przekazuje młodszym.

Czytaj dalej...

Jarosław

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Jarosław Imię Jarosław jest słowiańskie, a oznacza- ostry, surowy. Jarosław jest człowiekiem sceptycznym, przezornym aż do przesady, podejrzliwym, zazdrosnym. Nie nadaje się na kierownicze stanowiska. Nie umie współpracować z ludźmi, łatwo sobie ich zraża, popada z nimi w konflikty. Jest dość dużym bałaganiarzem, jest mało zorganizowany, psychicznie nierówny, zdolny do stronniczych ocen. Bywa, że jest

Czytaj dalej...

Jerzy

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Jerzy Jerzy wywodzi się z greckiego, a znaczy uprawiający rolnik. Mężczyzna o tym imieniu jest skromny, prostolinijny, prawdomówny, sprawiedliwy. Jego naiwność i wiarę w dobre intencje, często wykorzystują inni ludzie, przysparzając mu kłopotów. Jest zapobiegliwy, staranny, ale zarazem rozrzutny, szafujący pieniędzmi. Lubi wystawne życie w domu, kocha żonę, szanuje rodziców, troszczy się o dzieci. Nie

Czytaj dalej...

Józef

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Józef Imię to wywodzi się z hebrajskiego, a znaczy – niechaj Bóg przyda, pomnoży. Osoba o tym imieniu posiada niezwykłą intuicję, twórczy charakter, dobre rozeznanie psychiki człowieka, dlatego łatwo nawiązuje współpracę. Nie dąży jednak do spełnienia roli kierowniczej. Posiada wielkie ideały, które realizuje dokładnie. Jest zwolennikiem surowego wychowywania dzieci. Wybiera sobie za żonę osobę, która

Czytaj dalej...

Julian

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Julian To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- z rodu Juliana. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, dająca przykład swoją pracowitością, lubiąca ład w życiu i porządek. Julian zwykle jest towarzyski, potrafi współżyć z ludźmi i kierować nimi, albowiem posiada dobrze rozwinięty zmysł organizatorski. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, jest nieszczęśliwy, gdy nie ma

Czytaj dalej...

Juliusz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Juliusz To imię pochodzi z łacińskiego i znaczy – z rodu Juliuszów, Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem lekkomyślnym, niestałym w swych postanowieniach, często i chętnie zmieniającym kobiety, niechętnie zakładającym rodzinę. Jeżeli ożeni się, to pozostaje żonie wiernym partnerem. Kocha dzieci, bardzo troszczy się o ich edukację. Jest człowiekiem miłym, towarzyskim, posiada dużą dozę humoru,

Czytaj dalej...

Kajetan

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Kajetan To imię pochodzenia łacińskiego od miasta Caieta. Osoba z tym imieniem idzie przez życie zdecydowanie i zwycięsko. Jest człowiekiem ambitnym, zdecydowanym na wszelkie blaski i cienie, posiada krytyczny umysł. Hartuje się w działaniu, lubi być oryginalny w swym środowisku. Jest dość wszechstronnie przygotowany do życia, potrafi zaradzić złu, nieznajomości praw rządzących światem. W konfliktach

Czytaj dalej...

Kamil

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Kamil Kamil jest pochodzenia rzymskiego, a znaczy- szlachetny chłopiec lub pomocnik kapłana. Osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. Jest gruntownie wykształcony, posiada dar popularyzacji wiedzy, krytycznie odnosi się do wszelkich

Czytaj dalej...

Karol

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Karol Imię to jest pochodzenia germańskiego, a znaczy mąż. Każdy mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym, inteligentnym i dobrze wychowującym swoje dzieci. Jest przywiązany do rodziny i domu. Lubi nieraz podróżować, gdzie zabawia się jako znakomity orator. Z przekonań jest konserwatystą, w sposobie bycia-człowiekiem postępowym. Chętnie udziela rad i pomocy innym, wychowuje młodzież

Czytaj dalej...

Kasper

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Kasper Przypuszcza się, że imię to pochodzi z języka perskiego, od słowa gizbar- skarbnik albo stróż skarbca. Osoba o tym imieniu jest silna fizycznie, o typowo męskich kształtach, zdolna do wywołania najrozmaitszych sytuacji- od całkowitej sielanki, do awantury i rozlewu krwi. Do życia podchodzi dość lekkomyślnie, bagatelizując sobie zdanie innych osób. I choć z wyglądu

Czytaj dalej...

Kazimierz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Kazimierz To imię jest słowiańskie, a w dowolnym tłumaczeniu znaczy- nakazać pokój. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem uczuciowym, szlachetnym, często popadającym w melancholię. Jego sceptyczne podchodzenie do życia sprawia, że bywa nieszczery, nieufny i ,, na wszystko dmuchający”. Taka ostrożność daje mi pewność, iż może zawsze osiągnąć sukcesy u mieć powodzenie. Jest uzdolnionym przywódcą, dobrym

Czytaj dalej...

Konrad

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Konrad Ten wyraz pochodzi z germańskiego, a znaczy- śmiały w radzie. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem impulsywnym, nerwowym ale zarazem dobrym, usłużnym. Posiada wysokie wykształcenie ogólne i kierunkowe, chętnie dzieli się wiedzą z innymi, jest przy tym dobrym wykładowcą. Lubi być uparty, a swojego broni do ostatka. Rzadko poddaje się, trwa przy swoim choćby mu

Czytaj dalej...

Krzysztof

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Krzysztof To imię pochodzi z greckiego, a znaczy- rodzący lub wyznający Chrystusa. Jest typem zmiennym, o nierównym charakterze. Raz spokojny, to znowu nerwowy, wybuchowy. Raz wesoły, innym razem znowu neurastenik. Lubi podróże, różne towarzystwa, przyjaciół. Ciągle szuka znajomości, bowiem łatwo ją sobie zraża. Gdy następują chwile próby, wtedy można liczyć na niego, jest opanowany, spokojny,

Czytaj dalej...

Lech

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Lech Imię Lech jest słowiańskie, a raczej na wskroś polskie. Niektórzy od tego imienia wywodzą Lechitów, a więc Polaków. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobrym, statecznym, kulturalnym, inteligentnym, wykształconym. Wszystkie swoje zalety umie prawidłowo wykorzystywać w życiu. Jest dużej miary działaczem, politykiem, potrafi wyjść na najwyższy szczebel hierarchii państwowej. Dlatego, że jest prostolinijny, mniej

Czytaj dalej...

Leon

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Leon Imię Leon jest pochodzenia greckiego i znaczy- lew. Osoba tak nazwana, jest odważna, szybko podejmuje decyzje, nie cofa się przed niepowodzeniami. Posiada wybitnie rozwinięty zmysł intuicji. Leon jest inteligentny, kulturalny, sprawiedliwy. Powinien dążyć do wszechstronnego wykształcenia, by osiągnąć wysoki szczebel hierarchii społecznej. Jeżeli nie kształci się, to staje się kiepskim rzemieślnikiem. Wtedy bywa małostkowy,

Czytaj dalej...

Poprzez korzystanie z tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Więcej informacji

Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zamknij