Juliusz

Juliusz To imię pochodzi z łacińskiego i znaczy – z rodu Juliuszów, Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem lekkomyślnym, niestałym w swych postanowieniach, często i chętnie zmieniającym kobiety, niechętnie zakładającym rodzinę. Jeżeli ożeni się, to pozostaje żonie wiernym partnerem. Kocha dzieci, bardzo troszczy się o ich edukację. Jest człowiekiem miłym, towarzyskim, posiada dużą dozę humoru,

Julian

Julian To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- z rodu Juliana. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, dająca przykład swoją pracowitością, lubiąca ład w życiu i porządek. Julian zwykle jest towarzyski, potrafi współżyć z ludźmi i kierować nimi, albowiem posiada dobrze rozwinięty zmysł organizatorski. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, jest nieszczęśliwy, gdy nie ma

Józef

Józef Imię to wywodzi się z hebrajskiego, a znaczy – niechaj Bóg przyda, pomnoży. Osoba o tym imieniu posiada niezwykłą intuicję, twórczy charakter, dobre rozeznanie psychiki człowieka, dlatego łatwo nawiązuje współpracę. Nie dąży jednak do spełnienia roli kierowniczej. Posiada wielkie ideały, które realizuje dokładnie. Jest zwolennikiem surowego wychowywania dzieci. Wybiera sobie za żonę osobę, która

Jerzy

Jerzy Jerzy wywodzi się z greckiego, a znaczy uprawiający rolnik. Mężczyzna o tym imieniu jest skromny, prostolinijny, prawdomówny, sprawiedliwy. Jego naiwność i wiarę w dobre intencje, często wykorzystują inni ludzie, przysparzając mu kłopotów. Jest zapobiegliwy, staranny, ale zarazem rozrzutny, szafujący pieniędzmi. Lubi wystawne życie w domu, kocha żonę, szanuje rodziców, troszczy się o dzieci. Nie

Jarosław

Jarosław Imię Jarosław jest słowiańskie, a oznacza- ostry, surowy. Jarosław jest człowiekiem sceptycznym, przezornym aż do przesady, podejrzliwym, zazdrosnym. Nie nadaje się na kierownicze stanowiska. Nie umie współpracować z ludźmi, łatwo sobie ich zraża, popada z nimi w konflikty. Jest dość dużym bałaganiarzem, jest mało zorganizowany, psychicznie nierówny, zdolny do stronniczych ocen. Bywa, że jest

Jan

Jan To imię ma swój rodowód w języku hebrajskim i znaczy- Bóg jest łaskawy. Osoba z tym imieniem jest dobra, sprawiedliwa, pracowita, szanująca stary obyczaj, kulturę i doświadczenie ludzi. Umie łączyć stare dzieje z nowoczesnym doświadczeniem. Jest dobrym rzemieślnikiem- artystą, ma złotą rączkę do wszystkiego. Swoje umiejętności i doświadczenie życiowe chętnie upowszechnia i przekazuje młodszym.

Jakub

Jakub To imię jest hebrajskie i oznacza- niech Bóg zachowa. Osoba o tym imieniu jest energiczna, posiada zmysł organizatorski, umie wypracować sobie metody postępowania i pracy. Ta systematyka przysparza Jakubowi sukcesy oraz przyciął. Ceni towarzystwo, szanuje rodzinę, kocha żonę. Jest dobrym gospodarzem, miłym mężem i świetnym ojcem. Dba o edukację swoich dzieci, kształci je na

Jacek

Jacek Imię pochodzi z łaciny. Osoba o tym imieniu jest niezwykle twórcza, jest dużą indywidualnością. Może osiągnąć sukcesy w twórczości literackiej albo scenicznej. Ale może również zaprzepaścić swoje uzdolnienia i stoczyć się na margines życia. Póki to nie nastąpi. Jacek jest pewny siebie, niezależny, energiczny, wybuchowy, apodyktyczny, drobnostkowy. Często popada w konflikt z otoczeniem, albowiem

Ireneusz

Ireneusz To imię pochodzi z greckiego słowa określającego spokój. Osoba nazwana tym imieniem jest pełna temperamentu, zapobiegliwa, bywa dobrym organizatorem. Bierze udział w znaczących przedsięwzięciach o charakterze państwowym. Ireneusz jest lojalny wobec rodziny, a także własnych idei. Bywa hojny, a nawet rozrzutny, a zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi mu nabywać modne ubiory. Jest ekstrawagancki, ceni dobre

Ignacy

Ignacy Przyjęto, że słowo ignis- ogień z języka łacińskiego, jest źródłosłowem imienia Ignacy. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem sprawiedliwym, ambitnym, posiada stały charakter, ma wyczulony honor, jest uczuciowy, sprawiedliwy, poważny. W sposobie bycia tkwi w nim coś z ognia, bowiem nieraz jest raptowny w swych poczynaniach, innym razem znowu powolny, melancholijny. Z gruntu jest

Hubert

Hubert Imię pochodzenia germańskiego, oznacza sławny rozum. Osoba o tym imieniu najczęściej odpowiada tym ogólnym charakterystykom, bowiem przez całe życie dąży do zdobycia wiedzy, kształci się, uszlachetnia swój charakter, uczy jak żyć, by po sobie zostawić jak najwięcej. Jest odważny, nie zraża się szybko, postępuje zgodnie z zasadami etyki i logiki. Posiada niezwykłą pamięć, dlatego

Henryk

Henryk Imię pochodzenia germańskiego, znaczy pan domu, władca ojczyzny. Osoba o tym imieniu jest pewna siebie, zdecydowana konsekwentnie realizować swoje plany życiowe. Dąży do celu wszelakimi sposobami, nie rezygnując nieraz z pokonywania przeszkód siłą. Zraża sobie przy tym ludzi, naraża na nieporozumienia. A ponieważ w zasadzie Henryk jest prostolinijny, w konsekwencji jakoś wychodzi z tym

Grzegorz

Grzegorz Grzegorz jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy gorliwy, czuwający. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, uczuciowa, dobra, inteligentna. Umie zawsze znaleźć się właściwie w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. Swoim eleganckim sposobem zachowania się potrafi wyróżnić się- chociaż wcale o to nie zabiega. Jest bardzo naturalny w zachowaniu, krytyczny w stosunku do siebie,

Gerard

Gerard Ten wyraz pochodzi z germańskiego i oznacza siłę, odwagę, męskość. Osoba o tym imieniu ma wrodzone uzdolnienia kierownicze, dlatego na tym polu odnosi sukcesy. Jest przy tym sprawiedliwa, dlatego dość długo potrafi utrzymać się przy władzy. Rozwaga Gerarda, stateczność, dobro płyną z faktu, iż jest on wyczulony na prawdomówność, potrafi samodzielnie myśleć, kształtować opinię

Gabriel

Gabriel Z hebrajskiego wywodzi się to imię i oznacza- mąż Boży. Osoba o tym imieniu jest z natury szlachetna, dobra i uczciwa. Lubi towarzystwo, przyjaźń, chce służyć innym radą i pomocą. Spośród Gabrieli wyrastają wybitni altruiści, wielcy społecznicy. Mężczyzna tak nazwany jest zdolnym człowiekiem, pomysłowym, zaradnym. Jest również żądny władzy, co jednak nie przeradza się

Fryderyk

Fryderyk Jest to imię z języka germańskiego, a oznacza- zadowolony władca pokoju. Mężczyzna o tym imieniu jest zwykle o miłej powierzchowności, kulturalny, inteligentny. Da się lubić, podoba się kobietom. Swych uczuć nie rozrzuca we wszystkie strony, ale koncentruje je na osobie przez siebie wybranej. Jest wiernym mężem, ale gorszym ojcem, choć dzieciom zapewnia dobrą przyszłość.

Franciszek

Franciszek Imię wywodzi się z germańskiego i znaczy wolno urodzony. Franciszek jest człowiekiem stałym, konserwatystą, uparcie dąży do celu. Lubi być ambitny, chętnie bywa uczuciowy, oryginalny. Jest altruistą – ale czyni to raczej na pokaz. W gruncie rzeczy jest człowiekiem żądnym władzy, pewnym siebie, niezależnym w środowisku, ceniącym wolność myśli i działania. Często popada w

Filip

Filip To imię wywodzi się z języka greckiego- znaczy w przybliżeniu znawca koni. Osoba nosząca to imię jest obdarzona wielką, wrażliwą naturą, sporą energią, pomysłowością, a nawet przebiegłością, potrafi ,,z niczego zrobić coś”. Na otoczenie wpływa jak uzdrawiający eliksir, jedna ludzi, godzi zwaśnionych, przewodniczy im w ważnych wydarzeniach. Jest niezwykle obowiązkowy, szczery, sprawiedliwy i bardzo

Feliks

Feliks Imię pochodzenia łacińskiego, niezwykle popularne na świecie, a znaczy szczęśliwy lub urodzajny. Mężczyzna tak nazwany, nie zawsze jest szczęśliwy, bowiem często bywa niestały, niesłowny, do przesady przewrażliwiony, nie umiejący koordynować swych poczynań. Posiada jednak umysł krytyczny, którym nie zawsze się kieruje, jest bowiem uczuciowcem. I mimo, że dobrze zna naturę ludzką, ma spore kłopoty

Felicjan

Felicjan Felicjan znaczy to samo co Feliks, czyli szczęsny. Jest osobą o silnym charakterze, ma zdolności do jednania sobie zwolenników, ale również i zrażania. Jest przy tym trudny we współżyciu, bowiem chce chodzić własnymi ścieżkami. Bywa rozrzutny, bałaganiarz, ale za to kładzie duży nacisk na swój wygląd zewnętrzny, lubi nosić się ekstrawagancko. Nie jest materiałem

Eugeniusz

Eugeniusz W języku greckim znaczy dobrze urodzony. Eugeniusz jest szlachetny, łagodny, uczuciowy, oddany rodzinie i domowi. Wszystkie siły poświęca, by żona była zadowolona, a dzieci były wzorem dla innych. Dzieci edukuje na wybitnych w zawodzie. By rodzinie zapewnić dobre warunki, wszystkie swoje siły przeznacza na pracę. Ma szeroki horyzont myślowy, lubi literaturę, malarstwo, muzykę. Może

Eryk

Eryk Wywodzi się z języka germańskiego lub skandynawskiego i znaczy- król zaszczytnie panujący. Mężczyzna noszący to imię jest trudny we współżyciu, posiada krytyczny umysł, jest dociekliwy, ale również pobudliwy, mało odporny na opinie ludzi o nim. Bywa szalony, zły, nerwowy, impulsywny, ale zarazem pobożny, szczodry. Niezbyt chętnie ulega wpływom innych, ale gdy ktoś zjedna go

Ernest

Ernest To imię jest pochodzenia germańskiego. Osoba o tym imieniu jest oryginalna, zdolna do wielkich wyczynów, może nawet poczynić wynalazki. Kocha rzeczy piękne, kocha również piękne kobiety. Do małżeństwa nie przywiązuje większej wagi. Ernest jest szczery, szczodry, kochliwy, zazdrosny. W zawodzie kupieckim może odegrać wybitną rolę, bowiem docenia pieniądze i rozgłos. Dba o swoje dobre

Edward

Edward Imię pochodzi z języka germańskiego i znaczy strażnik dziedzictwa. Mężczyzna Edward jest człowiekiem statecznym, nie zawsze kształconym, inteligentnym, rozważnym, z dużą dozą doświadczeń praktycznych. Potrafi nieraz wpłynąć na rozładowanie sporów, złagodzenie konfliktów, zaprzestanie waśni. Ma naturę, charakter dziwnie ujmujący ludzi, prezentuje się jako mężczyzna szlachetny, dobry gospodarz, miły mąż i wzorowy ojciec. Swym przykładem

Edmund

Edmund Imię wywodzi się z języka germańskiego i oznacza- opiekun spadku. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem zasadnym, stałym w przekonaniach, lojalnym wobec ludzi. Ciągle sypie pomysłami, nie bierze się jednak zbyt szybko do ich realizowania. Chciałby, aby jego myśli urzeczywistniali inni. Ponieważ nie ma zbyt wieli chętnych, by spełniali bezinteresownie cudze plany, Edmund przeżywa

Dominik

Dominik Ten wyraz z języka łacińskiego oznacza człowieka do pana należącego. Dominik jest przeto bardzo religijny, w pobożności wychowuje swoje dzieci, w przekonaniach jest konserwatywny. Posiada umysł o szerokich horyzontach, otwarty na wszystko, krytyczny w stosunku do niepewnych sytuacji. Woli wcześniej palcem dotknąć, niż później cały się poparzyć. Lubi dociekać prawdy, czyni naukowe badania, osiąga

Dawid

Dawid Jest to imię o rodowodzie biblijnym, a znaczy- godny kochania. Mężczyzna godny uwagi i polecenia, albowiem może wiele osiągnąć. Jest pracowity, posiada zdolności organizatorskie, zmysł dyplomaty, spryt handlowca. Jest również pomysłowy, ambitny i konsekwentny. Lubi brać na siebie wielką odpowiedzialność, a zwłaszcza materialną. Ceni wartość majątku, mimo to jest hojny i skłonny udzielać pożyczek.

Daniel

Daniel To imię jest pochodzenia biblijnego, znaczy- silny jest mój Bóg. Mężczyzna obdarowany tym imieniem, jest człowiekiem odpowiedzialnym, pełnym zaradności, dobrym gospodarzem i organizatorem. Potrafi ująć innych i prowadzić do końca podjęte dzieło. Posiada wiele inicjatyw, które konsekwentnie realizuje. Nie znosi słomianego zapału, nie uznaje trudności. Jest człowiekiem bardzo szlachetnym, mądrym i słownym. Ma dar

Czesław

Czesław Imię słowiańskie. Osoba o tym imieniu jest taktowna, sprawiedliwa, mężna. Bacznie obserwująca ludzi i wydająca o nich sprawiedliwe osądy. Potrafi szybko podejmować decyzje, co powodować może kłopoty towarzyskie. Czesław chciałby kierować ludźmi, ale jest w tym względzie antytalentem. Lubi spokój, zgodę, ale tylko taką, która płynie z jego przekonań o słuszności postępowania. Popada nieraz

Cyprian

Cyprian Mimo, że imię to ma w swym źródłosłowie nazwę greckiej wyspy Cypr, to jest ono na wskroś łacińskie, a oznacza człowiek Cypru, czyli Cypryjczyk. Mężczyzna o tym imieniu jest bardzo uczciwym człowiekiem, konsekwentnym w postępowaniu i dążeniu do celu. Swoimi umiejętnościami i pracą służy nie tylko sobie, własnej rodzinie, ale również sąsiadom, bliskim i

Poprzez korzystanie z tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Więcej informacji

Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zamknij