Przemysław

Przemysław Przemysław jest imieniem pochodzenia słowiańskiego. Osoba tak nazwana jest człowiekiem dobrym, towarzyskim, wielce domowi i rodzinie oddanym. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, szanuje przyjaciół. Często dźwiga na swej głowie zbyt wielką odpowiedzialność. Nie zawsze wychodzi z tego zwycięsko. Jest dość zaradny, lubi udzielać pomocy innym. Chce więcej robić, niż starcza mu sił. Posiada recepty na

Piotr

Piotr To imię jest pochodzenia greckiego od słowa- petra, znaczy skała, opoka. Upowszechnione zostało przez chrześcijan, jako imię łacińskie. Każdy Piotr jest człowiekiem dobrym, ambitnym, wrażliwym na ludzkie sprawy. Ma charakter prostolinijny, jest zawsze chętny do udzielania pomocy innym, oddaje się działalności charytatywnej. Jest bardzo uzdolniony w kierunki inicjowania najrozmaitszych akcji, a zwłaszcza artystycznych, kulturalnych.

Paweł

Paweł Imię pochodzenia łacińskiego, wyraz ten znaczył niegdyś- mały. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem ambitnym, dobrym, pracowitym. Potrafi szanować, to co zarobi, swój majątek wielce sobie ceni, założoną rodzinę szanuje. Posiada uzdolnienia do przewodniczenia w życiu, inicjowania publicznych przedsięwzięć, kierowania działalnością społeczną. Jego skłonności do analizowania wszystkiego przydają się, bowiem służą precyzyjnemu określaniu przydziału pracy

Oskar

Oskar Imię utworzone z języka germańskiego, oznacza- Bóg, włócznia. Każdy Oskar posiada osobowość subtelną, nie narzucającą się. Ma charakter prawy, postępuje szczerze i sprawiedliwie, broni prawdy. Nieraz sceptycznie ocenia zjawiska i życie, co przysparza mu wieli nieprzyjaciół. Po pewnym czasie, gdy wątpliwości wyjaśnią się, ci nieprzyjaciele stają się przyjaciółmi. Nie lubi zmian miejsca zamieszkania i

Norbert

Norbert To imię jest pochodzenia germańskiego. Znaczy- sławny ktoś z północy. Tak nazwana osoba jest wielkim znawcą natury ludzkiej i przyrody. Posiada wysokie wykształcenie biologiczne, może być dobrym wykładowcą. Posiada dar mówienia i popularyzacji wiedzy. Norbert jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, starannie się noszącym, bywałym w kręgach naukowych, żądny władzy. Posiada umysł twórczy, ujmującą osobowość, elegancką

Nikodem

Nikodem Nikodem jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy zwycięstwo ludu. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem energicznym, statecznym, ale zarazem wyrachowanym, krytycznie patrzącym na życie, uzdolniony w intuicyjne wyczuwanie przyszłości. Jest dobrym organizatorem, mądrym nauczycielem i szlachetnym człowiekiem. Posiada duże znajomości, rozległe przyjaźnie i duże kręgi towarzyskie. Z gruntu jest osobą opanowaną, zdolną zarówno energicznie jak

Mirosław

Mirosław Jest to imię pochodzenia słowiańskiego, a znaczy pokój sławiący. To samo znaczy Sławomir, które ma ten sam rodowód. Mirosław jest mężczyzną twardym, zdecydowanym na wszystko, wiernym i dobrym ojcem. Po swych młodzieńczych wybrykach stabilizuje swoje życie, staje się dobrą głową rodziny. Zdobywa intratny zawód, jest dobrze sytuowany. Dba o dom, kocha tradycję, szanuje rodziców.

Mikołaj

Mikołaj Jest to imię greckie, a znaczy zwycięstwo ludu. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, dociekliwym i sprawiedliwym. Potrafi dociekliwie regulować swoje życie. Jest to pan inteligentny, kulturalny, ale mało elokwentny. Lubi słuchać muzyki, natomiast nigdy nie jest jej wykonawcą. Popada czasem w nastrój melancholii. Jest wierny swojej żonie, kocha dzieci. Bywa w towarzystwie,

Mieczysław

Mieczysław Imię z rodowodem słowiańskim, a znaczy- sławny mieczem. Każdy Mieczysław ma zadatki, by być dobrym kupcem lub bankowcem. Jeżeli zostaje przemysłowcem, to odnosi o wiele skromniejsze osiągnięcia. Chorobliwie żądny władzy- jeżeli posiądzie władzę, to nie cieszy się nią zbyt długo, bowiem odbiorą mu ją przeciwnicy. Mimo to można na nim polegać, jest bowiem słowny,

Michał

Michał To imię wywodzi się z hebrajskiego, a jego człony razem wzięte znaczą: ,, Któż jak Bóg”. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobry, statecznym, pogodnym, kulturalnym, inteligentnym i wykształconym. Posiada w sobie dar ujmowania innych, służy chętnie radą i pomocą. Często podejmuje się zadań, których nie może wykonać, stąd ma wiele trudności życiowych. Często

Mateusz

Mateusz Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza- dany przez Boga. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prawdomównym, sprawiedliwym, dobrodusznym. Raz podjęte ustalenia i raz dane mu słowa, realizuje z żelazną konsekwencją, choćby miały przynieść mu straty. W swych przekonaniach, jest konserwatystą, wychowuje dzieci zgodnie z tradycją ojcowską, kocha żonę nad wyraz szczerze.

Mariusz

Mariusz Imię to ma swój rodowód w języku łacińskim, a pochodzi od rodu Mariuszów. Osoba tak nazwana, jest osobą wykształconą, umiejącą służyć radom innym. Chętnie i często bierze na siebie wielkie odpowiedzialności, służy sprawom publicznym. Jest wielkim filantropem, człowiekiem dobrodusznym. Z konieczności odbywa dalekie podróże, które przynoszą mu sławę i majątek. Jest pracowity, zaradny, lubiący

Marian

Marian To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- należący do rodu Mariuszów. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem starannym, pracowitym, koleżeńskim, sprawiedliwym. Nie lubi, by ktoś przewodniczył jego prywatnym sprawom, by mieszał się w jego życie. Potrafi sam rozwikłać swoje problemy, odnosić sukcesy. Jest wykształconym człowiekiem, samodzielnym naukowcem, ma zainteresowania literackie oraz teatralne. Jeżeli wykaże

Marek

Marek Imię to również jest z łacińskiego i wywodzi się od imienia boga wojny Marsa. Marek posiada dużą indywidualność twórczą, kocha sztuki piękne, potrafi odnieść duże sukcesy literackie. Jeżeli nie poświęci się tej dziedzinie sztuki, to odniesie powodzenie w naukach matematycznych. Jest skryty, lojalny, spokojny, pracowity. Potrafi w każdej sytuacji odnaleźć się, wyjść cało z

Marcin

Marcin To imię pochodzi z łaciny, a utworzone zostało od Marsa, boga wojny. Człowiek o tym imieniu posiada twórczy umysł, jest dobrym organizatorem. Na dobro jego imienia pracuje także jego żona, dzieci oraz tradycja rodowa. Marcin jest oddany rodzinie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Jest skromny, lubi spokój, przebywa wiele na łonie natury. Cechuje go

Maksymilian

Maksymilian To imię jest rodem z łaciny, a upowszechnione zostało przez rody germańskie. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem szczęśliwym, wszystko w życiu sprzyja mu, ma dobrą żonę, zdolne dzieci, szanowanych rodziców, zajmuje wysokie stanowiska. Sam jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, dobrym, pracowitym, uzdolnionym przywódcą. Spotyka go uznanie w społeczeństwie i szacunek współpracowników. Jest odważny, potrafi ładnie

Maciej

Maciej Rodowód tego imienia jest hebrajski i znaczy dar Boga. Zostało ono tak przyswojone przez grekę, że niektórzy skłonni są twierdzić, że jest ono greckie. Mężczyzna o tym imieniu jest dobry, szlachetny, obrotny, prawie nigdy nie denerwujący się. Jest dokładny w ubiorze, stara się przestrzegać zasad prawidłowej wymowy- chciałby być mówcą. Lubi zmieniać miejsce zamieszkania

Łukasz

Łukasz Pochodzenie tego imienia jest grecko- łacińskie, a w tłumaczeniu znaczy- urodzony o świcie lub pochodzący z Lucanii. Osoba tak nazwana jest człowiekiem systematycznym, przywykłym do stosowania w życiu wręcz naukowej metodyki postępowania, umiejącym poprawnie analizować zjawiska, posiadającym dobrą pamięć. Jest punktualny, pilny, pracowity. Nie posiada wykształcenia, mimo to zdolny jest do pewnej systematyki o

Ludwik

Ludwik To imię pochodzi z germańskiego, a oznacza- sławna walka. Mężczyzna o tym imieniu jest uczuciowy, szlachetny, towarzyski. Jest uzdolnionym organizatorem, umie pokierować działalnością od podstaw. Posiada dobre przygotowanie naukowe, a zdobyte doświadczenia w pracy czynią go w sumie bardzo pożytecznym w społeczeństwie. Umie logicznie przeprowadzić analizę zjawiska oraz sytuacji. Z natury jest mężczyzną uczuciowym,

Lucjan

Lucjan Imię wywodzi się z łaciny i znaczy- przynależny do Luciusa. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, dokładnym, solidnym i sprawiedliwym. Potrafi wszystko prawidłowo przeanalizować, a wyniki analizy realizować z żelazną konsekwencją. Z przekonań jest konserwatystą, nie lubi szybkich i ciągłych zmian. Swoich ideałów broni na śmierć i życie. Do niektórych osób o niesprecyzowanym

Leszek

Leszek To imię jest pochodzenia polskiego, a wywodzi się od słowa- iście, czyli chytrość. Warto dodać, że od imienia Leszek pochodzi nazwa plemienia- Lechici. Każdy Leszek jest człowiekiem porządnym, statecznym, pracowitym, gospodarnym i zaradnym. Kocha swoją żonę, nie uznaje rozwodu, lubi dzieci, które wychowuje na dobrych obywateli, dba również aby uzyskały wysokie wykształcenie. W zasadzie

Leon

Leon Imię Leon jest pochodzenia greckiego i znaczy- lew. Osoba tak nazwana, jest odważna, szybko podejmuje decyzje, nie cofa się przed niepowodzeniami. Posiada wybitnie rozwinięty zmysł intuicji. Leon jest inteligentny, kulturalny, sprawiedliwy. Powinien dążyć do wszechstronnego wykształcenia, by osiągnąć wysoki szczebel hierarchii społecznej. Jeżeli nie kształci się, to staje się kiepskim rzemieślnikiem. Wtedy bywa małostkowy,

Lech

Lech Imię Lech jest słowiańskie, a raczej na wskroś polskie. Niektórzy od tego imienia wywodzą Lechitów, a więc Polaków. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobrym, statecznym, kulturalnym, inteligentnym, wykształconym. Wszystkie swoje zalety umie prawidłowo wykorzystywać w życiu. Jest dużej miary działaczem, politykiem, potrafi wyjść na najwyższy szczebel hierarchii państwowej. Dlatego, że jest prostolinijny, mniej

Krzysztof

Krzysztof To imię pochodzi z greckiego, a znaczy- rodzący lub wyznający Chrystusa. Jest typem zmiennym, o nierównym charakterze. Raz spokojny, to znowu nerwowy, wybuchowy. Raz wesoły, innym razem znowu neurastenik. Lubi podróże, różne towarzystwa, przyjaciół. Ciągle szuka znajomości, bowiem łatwo ją sobie zraża. Gdy następują chwile próby, wtedy można liczyć na niego, jest opanowany, spokojny,

Konrad

Konrad Ten wyraz pochodzi z germańskiego, a znaczy- śmiały w radzie. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem impulsywnym, nerwowym ale zarazem dobrym, usłużnym. Posiada wysokie wykształcenie ogólne i kierunkowe, chętnie dzieli się wiedzą z innymi, jest przy tym dobrym wykładowcą. Lubi być uparty, a swojego broni do ostatka. Rzadko poddaje się, trwa przy swoim choćby mu

Kazimierz

Kazimierz To imię jest słowiańskie, a w dowolnym tłumaczeniu znaczy- nakazać pokój. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem uczuciowym, szlachetnym, często popadającym w melancholię. Jego sceptyczne podchodzenie do życia sprawia, że bywa nieszczery, nieufny i ,, na wszystko dmuchający”. Taka ostrożność daje mi pewność, iż może zawsze osiągnąć sukcesy u mieć powodzenie. Jest uzdolnionym przywódcą, dobrym

Kasper

Kasper Przypuszcza się, że imię to pochodzi z języka perskiego, od słowa gizbar- skarbnik albo stróż skarbca. Osoba o tym imieniu jest silna fizycznie, o typowo męskich kształtach, zdolna do wywołania najrozmaitszych sytuacji- od całkowitej sielanki, do awantury i rozlewu krwi. Do życia podchodzi dość lekkomyślnie, bagatelizując sobie zdanie innych osób. I choć z wyglądu

Karol

Karol Imię to jest pochodzenia germańskiego, a znaczy mąż. Każdy mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym, inteligentnym i dobrze wychowującym swoje dzieci. Jest przywiązany do rodziny i domu. Lubi nieraz podróżować, gdzie zabawia się jako znakomity orator. Z przekonań jest konserwatystą, w sposobie bycia-człowiekiem postępowym. Chętnie udziela rad i pomocy innym, wychowuje młodzież

Kamil

Kamil Kamil jest pochodzenia rzymskiego, a znaczy- szlachetny chłopiec lub pomocnik kapłana. Osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. Jest gruntownie wykształcony, posiada dar popularyzacji wiedzy, krytycznie odnosi się do wszelkich

Kajetan

Kajetan To imię pochodzenia łacińskiego od miasta Caieta. Osoba z tym imieniem idzie przez życie zdecydowanie i zwycięsko. Jest człowiekiem ambitnym, zdecydowanym na wszelkie blaski i cienie, posiada krytyczny umysł. Hartuje się w działaniu, lubi być oryginalny w swym środowisku. Jest dość wszechstronnie przygotowany do życia, potrafi zaradzić złu, nieznajomości praw rządzących światem. W konfliktach

Poprzez korzystanie z tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Więcej informacji

Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zamknij