Irmina


IRMINA

imię pochodzenia starogermańskiego będące skrótem imion zaczynających się na irm – od irmen, co oznacza „czczony, szanowany”. Irmina jest osobą bardzo niezależną, ceni wolność myśli i działania.

Irmina to kobieta bardzo twórcza, kreatywna i przedsiębiorcza. Czasem bywa tchórzliwa i boi się podejmować większe ryzyko. Osoby o tym imieniu często są artystami, jednak ich wrażliwość nierzadko nakazuje im zaprzestać wielkich karier i sławy. Irmina jest wspaniała matką, ceni dom i rodzinę. Jest altruistką, wrażliwą na krzywdę innych osób.