Wojciech


Wojciech

To imię jest pochodzenia słowiańskiego i znaczy- wojownik pociecha. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem energicznym, zaradnym i pracowitym. Może osiągnąć duże sukcesy w pracy oraz nauce. Zdolny jest do epokowych odkryć. Ma starannie przemyślaną metodykę pracy, umysł krytyczny, umiejący wszystko prawidłowo analizować- ma zatem wszelkie atuty, by być uczonym. Ma też dobrze rozwinięty zmysł intuicji, dlatego też decyzje podejmuje szybko i trafnie. Do niektórych ludzi podchodzi z rezerwą i nieufnie, co chroni go przed rozczarowaniami w życiu. Wcześnie zakłada rodzinę, kocha żonę, lubi dzieci, które kształci wysoko. W środowisku jest osobą porządną, szanowaną, docenianą. Ma dar jednania sobie zwolenników, uchodzi za człowieka prawego. Potrafi również zająć krytyczne stanowisko wobec osób naruszających prawo.