Włodzimierz


Włodzimierz

Imię pochodzenia słowiańskiego i oznacza- sławny pokój. Tak nazwany mężczyzna jest człowiekiem skromnym, pracowitym i pobożnym. Może wyjść na najwyższy szczebel hierarchii społecznej. Ma zadatki, by być przywódcą duchowym. Ma charakter człowieka porządnego, szlachetnego, zdolnego do poświęceń. Skłonny jest nawet cierpieć, by tylko dochować wierności swym ideałom. Często przez ludzi jest niedoceniany i nieuznawany. Z uwagi na maksymalną działalność publiczną często zaniedbuje dom, rodzinę, żonę. Wychowuje dzieci na dobrych obywateli. Nie lubi rozgłosu, stara się być skromny, niezauważalny. Jest uparty, szczodry i sprawiedliwy. Podobają mu się młode kobiety. Nie dotrzymuje wierności żonie.