Tadeusz


Tadeusz

To imię jest biblijne, a do łaciny przyszło z języka aramejskiego i oznacz ,, człowieka o szerokiej piersi”. Polski Tadeusz jest mężczyzną dobrym , szlachetnym, inteligentnym i kulturalnym. Zdobywa dużą wiedzę humanistyczną, z której wiele korzysta w życiu. Jest dobrym popularyzatorem nauki. Posiada zmysł organizacyjny, dlatego urządza znaczące akcje społeczne. Wszystkich ludzi sobie jedna, nie umie ich zrażać. Ta jego dobroć jest często wykorzystywana przez rozmaitych szalbierzów, cwaniaków. Tadeusz posiada naturę skromną, jednakże ma skłonności do nadużywania alkoholu i oddawania się grom hazardowym. Nie powinien być przywódcą ani kierować zespołem ludzi. W swych przekonaniach nie jest postępowy.