Leszek

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Leszek To imię jest pochodzenia polskiego, a wywodzi się od słowa- iście, czyli chytrość. Warto dodać, że od imienia Leszek pochodzi nazwa plemienia- Lechici. Każdy Leszek jest człowiekiem porządnym, statecznym, pracowitym, gospodarnym i zaradnym. Kocha swoją żonę, nie uznaje rozwodu, lubi dzieci, które wychowuje na dobrych obywateli, dba również aby uzyskały wysokie wykształcenie. W zasadzie

Czytaj dalej...

Lucjan

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Lucjan Imię wywodzi się z łaciny i znaczy- przynależny do Luciusa. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, dokładnym, solidnym i sprawiedliwym. Potrafi wszystko prawidłowo przeanalizować, a wyniki analizy realizować z żelazną konsekwencją. Z przekonań jest konserwatystą, nie lubi szybkich i ciągłych zmian. Swoich ideałów broni na śmierć i życie. Do niektórych osób o niesprecyzowanym

Czytaj dalej...

Ludwik

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Ludwik To imię pochodzi z germańskiego, a oznacza- sławna walka. Mężczyzna o tym imieniu jest uczuciowy, szlachetny, towarzyski. Jest uzdolnionym organizatorem, umie pokierować działalnością od podstaw. Posiada dobre przygotowanie naukowe, a zdobyte doświadczenia w pracy czynią go w sumie bardzo pożytecznym w społeczeństwie. Umie logicznie przeprowadzić analizę zjawiska oraz sytuacji. Z natury jest mężczyzną uczuciowym,

Czytaj dalej...

Maciej

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Maciej Rodowód tego imienia jest hebrajski i znaczy dar Boga. Zostało ono tak przyswojone przez grekę, że niektórzy skłonni są twierdzić, że jest ono greckie. Mężczyzna o tym imieniu jest dobry, szlachetny, obrotny, prawie nigdy nie denerwujący się. Jest dokładny w ubiorze, stara się przestrzegać zasad prawidłowej wymowy- chciałby być mówcą. Lubi zmieniać miejsce zamieszkania

Czytaj dalej...

Maksymilian

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Maksymilian To imię jest rodem z łaciny, a upowszechnione zostało przez rody germańskie. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem szczęśliwym, wszystko w życiu sprzyja mu, ma dobrą żonę, zdolne dzieci, szanowanych rodziców, zajmuje wysokie stanowiska. Sam jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, dobrym, pracowitym, uzdolnionym przywódcą. Spotyka go uznanie w społeczeństwie i szacunek współpracowników. Jest odważny, potrafi ładnie

Czytaj dalej...

Marcin

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Marcin To imię pochodzi z łaciny, a utworzone zostało od Marsa, boga wojny. Człowiek o tym imieniu posiada twórczy umysł, jest dobrym organizatorem. Na dobro jego imienia pracuje także jego żona, dzieci oraz tradycja rodowa. Marcin jest oddany rodzinie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Jest skromny, lubi spokój, przebywa wiele na łonie natury. Cechuje go

Czytaj dalej...

Marek

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Marek Imię to również jest z łacińskiego i wywodzi się od imienia boga wojny Marsa. Marek posiada dużą indywidualność twórczą, kocha sztuki piękne, potrafi odnieść duże sukcesy literackie. Jeżeli nie poświęci się tej dziedzinie sztuki, to odniesie powodzenie w naukach matematycznych. Jest skryty, lojalny, spokojny, pracowity. Potrafi w każdej sytuacji odnaleźć się, wyjść cało z

Czytaj dalej...

Marian

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Marian To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- należący do rodu Mariuszów. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem starannym, pracowitym, koleżeńskim, sprawiedliwym. Nie lubi, by ktoś przewodniczył jego prywatnym sprawom, by mieszał się w jego życie. Potrafi sam rozwikłać swoje problemy, odnosić sukcesy. Jest wykształconym człowiekiem, samodzielnym naukowcem, ma zainteresowania literackie oraz teatralne. Jeżeli wykaże

Czytaj dalej...

Mariusz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Mariusz Imię to ma swój rodowód w języku łacińskim, a pochodzi od rodu Mariuszów. Osoba tak nazwana, jest osobą wykształconą, umiejącą służyć radom innym. Chętnie i często bierze na siebie wielkie odpowiedzialności, służy sprawom publicznym. Jest wielkim filantropem, człowiekiem dobrodusznym. Z konieczności odbywa dalekie podróże, które przynoszą mu sławę i majątek. Jest pracowity, zaradny, lubiący

Czytaj dalej...

Mateusz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Mateusz Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza- dany przez Boga. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prawdomównym, sprawiedliwym, dobrodusznym. Raz podjęte ustalenia i raz dane mu słowa, realizuje z żelazną konsekwencją, choćby miały przynieść mu straty. W swych przekonaniach, jest konserwatystą, wychowuje dzieci zgodnie z tradycją ojcowską, kocha żonę nad wyraz szczerze.

Czytaj dalej...

Michał

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Michał To imię wywodzi się z hebrajskiego, a jego człony razem wzięte znaczą: ,, Któż jak Bóg”. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobry, statecznym, pogodnym, kulturalnym, inteligentnym i wykształconym. Posiada w sobie dar ujmowania innych, służy chętnie radą i pomocą. Często podejmuje się zadań, których nie może wykonać, stąd ma wiele trudności życiowych. Często

Czytaj dalej...

Mieczysław

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Mieczysław Imię z rodowodem słowiańskim, a znaczy- sławny mieczem. Każdy Mieczysław ma zadatki, by być dobrym kupcem lub bankowcem. Jeżeli zostaje przemysłowcem, to odnosi o wiele skromniejsze osiągnięcia. Chorobliwie żądny władzy- jeżeli posiądzie władzę, to nie cieszy się nią zbyt długo, bowiem odbiorą mu ją przeciwnicy. Mimo to można na nim polegać, jest bowiem słowny,

Czytaj dalej...

Mikołaj

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Mikołaj Jest to imię greckie, a znaczy zwycięstwo ludu. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, dociekliwym i sprawiedliwym. Potrafi dociekliwie regulować swoje życie. Jest to pan inteligentny, kulturalny, ale mało elokwentny. Lubi słuchać muzyki, natomiast nigdy nie jest jej wykonawcą. Popada czasem w nastrój melancholii. Jest wierny swojej żonie, kocha dzieci. Bywa w towarzystwie,

Czytaj dalej...

Mirosław

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Mirosław Jest to imię pochodzenia słowiańskiego, a znaczy pokój sławiący. To samo znaczy Sławomir, które ma ten sam rodowód. Mirosław jest mężczyzną twardym, zdecydowanym na wszystko, wiernym i dobrym ojcem. Po swych młodzieńczych wybrykach stabilizuje swoje życie, staje się dobrą głową rodziny. Zdobywa intratny zawód, jest dobrze sytuowany. Dba o dom, kocha tradycję, szanuje rodziców.

Czytaj dalej...

Nikodem

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Nikodem Nikodem jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy zwycięstwo ludu. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem energicznym, statecznym, ale zarazem wyrachowanym, krytycznie patrzącym na życie, uzdolniony w intuicyjne wyczuwanie przyszłości. Jest dobrym organizatorem, mądrym nauczycielem i szlachetnym człowiekiem. Posiada duże znajomości, rozległe przyjaźnie i duże kręgi towarzyskie. Z gruntu jest osobą opanowaną, zdolną zarówno energicznie jak

Czytaj dalej...

Norbert

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Norbert To imię jest pochodzenia germańskiego. Znaczy- sławny ktoś z północy. Tak nazwana osoba jest wielkim znawcą natury ludzkiej i przyrody. Posiada wysokie wykształcenie biologiczne, może być dobrym wykładowcą. Posiada dar mówienia i popularyzacji wiedzy. Norbert jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, starannie się noszącym, bywałym w kręgach naukowych, żądny władzy. Posiada umysł twórczy, ujmującą osobowość, elegancką

Czytaj dalej...

Oskar

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Oskar Imię utworzone z języka germańskiego, oznacza- Bóg, włócznia. Każdy Oskar posiada osobowość subtelną, nie narzucającą się. Ma charakter prawy, postępuje szczerze i sprawiedliwie, broni prawdy. Nieraz sceptycznie ocenia zjawiska i życie, co przysparza mu wieli nieprzyjaciół. Po pewnym czasie, gdy wątpliwości wyjaśnią się, ci nieprzyjaciele stają się przyjaciółmi. Nie lubi zmian miejsca zamieszkania i

Czytaj dalej...

Paweł

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Paweł Imię pochodzenia łacińskiego, wyraz ten znaczył niegdyś- mały. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem ambitnym, dobrym, pracowitym. Potrafi szanować, to co zarobi, swój majątek wielce sobie ceni, założoną rodzinę szanuje. Posiada uzdolnienia do przewodniczenia w życiu, inicjowania publicznych przedsięwzięć, kierowania działalnością społeczną. Jego skłonności do analizowania wszystkiego przydają się, bowiem służą precyzyjnemu określaniu przydziału pracy

Czytaj dalej...

Piotr

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Piotr To imię jest pochodzenia greckiego od słowa- petra, znaczy skała, opoka. Upowszechnione zostało przez chrześcijan, jako imię łacińskie. Każdy Piotr jest człowiekiem dobrym, ambitnym, wrażliwym na ludzkie sprawy. Ma charakter prostolinijny, jest zawsze chętny do udzielania pomocy innym, oddaje się działalności charytatywnej. Jest bardzo uzdolniony w kierunki inicjowania najrozmaitszych akcji, a zwłaszcza artystycznych, kulturalnych.

Czytaj dalej...

Przemysław

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Przemysław Przemysław jest imieniem pochodzenia słowiańskiego. Osoba tak nazwana jest człowiekiem dobrym, towarzyskim, wielce domowi i rodzinie oddanym. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, szanuje przyjaciół. Często dźwiga na swej głowie zbyt wielką odpowiedzialność. Nie zawsze wychodzi z tego zwycięsko. Jest dość zaradny, lubi udzielać pomocy innym. Chce więcej robić, niż starcza mu sił. Posiada recepty na

Czytaj dalej...

Radosław

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Radosław To imię pochodzi z łaciny, a znaczy- sławny radością. Osoba o tym imieniu jest wymowna, kulturalna, inteligentna. Z zawodu może być przewodnikiem lub rzeźnikiem. Jest to człowiek o dużej dozie humoru, potrafi z uśmiechem iść przez życie. W działaniu jest energiczny, dokładny i konsekwentny. Lubi jednak by go pracy zachęcano pochwałami. Jest skrupulatny, może

Czytaj dalej...

Rafał

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Rafał Rafał jest imieniem hebrajskim, a tłumaczy się je- Bóg uzdrawia. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, ułożonym, skorym do zgody. Cierpliwość ma duża, ale nie pozwala za dużo w stosunku do siebie. Potrafi także zdecydowanie zareplikować słowem i czynem. Nie jest skory do nauki, z trudem zdobędzie zawód. Jest wątłego zdrowia, nie śpieszno

Czytaj dalej...

Remigiusz

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Remigiusz To imię pochodzi z łaciny i znaczy- człowiek robiący wiosła. Remigiusz jest mężczyzną dobrej budowy fizycznej, ale słabego charakteru. Podoba się kobietom, ale w miłości do nich bywa niestały. Niezbyt szybko zakłada rodzinę, o dzieci troszczy się poprawnie. W życiu jest blagierem, bywa najczęściej niesłowny. Lubi chwalić się swymi kontaktami, zabiega o układy towarzyskie,

Czytaj dalej...

Robert

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Robert Robert to imię pochodzenia germańskiego, a oznacza- sławny lub znakomity. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem energicznym, dobrym organizatorem i znawcą psychiki ludzi. Swoje znawstwo wywodzi z wiedzy oraz praktyki, umie obserwować ludzi i świat. Ma uzdolnienia kierownicze, bywa często trafnym rozjemcą, służy chętnie ludziom. Z wyglądu jest osobą, która przyciąga innych, zachęca do

Czytaj dalej...

Roman

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Roman Imię to wywodzi się z łaciny, od nazwy Rzymu- Roma. Mężczyzna o tym imieniu jest urodzonym przywódcą, nadaje się na kierownicze stanowiska. Umie współpracować z ludźmi, troszczy się o ich byt, stara się wynagrodzić ich zaufanie w stosunku do niego. Posiada znakomitą pamięć, jest człowiekiem słownym, pracowitym, zaradnym. Często kieruje się intuicją . Potrafi

Czytaj dalej...

Ryszard

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Ryszard To słowo wywodzi się z germańskiego i znaczy- potężny, bogaty, trwały. Każdy Ryszard jest człowiekiem upartym, stałym w swych przekonaniach, najczęściej bywa konserwatystą. Ceni wolność słowa i swobodę działania, dlatego samodzielnie dokształca się i docieka tajemnicy życia i śmierci. Często swoje życie rozwiązuje, kierując się intuicją. Jest przy tym mężczyzną lojalnym wobec rodziny, trwałym

Czytaj dalej...

Sebastia

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Sebastian Imię utworzone na podstawie słowa greckiego sebastos- święty, znakomity, jest jednak imieniem łacińskim. Sebastian posiada charakter dobry, łagodny, naturę wnikliwą, sposób bycia kulturalny, subtelny. Z gruntu jest mężczyzną dobrym, nowoczesnym, ale szanującym tradycję. Jest zawsze zasadny, rzeczowy, ale czasem może popaść w nastrój melancholii, depresji psychicznej. W takim przypadku tylko praca może ułatwić mu

Czytaj dalej...

Seweryn

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Seweryn Seweryn jest imieniem łacińskim, a określa osobę od Sewera. Seweryn jest z gruntu człowiekiem przeznaczonym do służby publicznej, na przywódcę duchowego. Posiada zmysł doradcy, umie i lubi pomagać innym. Za to co czyni i jak działa, bierze pełną odpowiedzialność. Wyróżnia się swym dobrotliwym charakterem i osobowością wykraczającą ponad utarte szablony ludzkie. Jest wrażliwy na

Czytaj dalej...

Stanisław

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Stanisław Jest to imię polskie, a w dowolnym tłumaczeniu może znaczyć stać przy sławie, pilnować swej sławy. Każdy Stanisław jest człowiekiem pracowitym, podejmującym często zadania ponad swoje siły. Posiada umysł umiejący analizować sytuacje, dlatego z tych chwilowych niemocy wychodzi zawsze zwycięsko. Gdy przychodzą sukcesy, nabiera ponownie sił do pracy i podejmuje nowe wysiłki. Uważa, że

Czytaj dalej...

Stefan

Data publikacji wpisu: 2011-09-19

Stefan Imię pochodzenia greckiego, znaczy- wieniec, korona. Tak nazwany mężczyzna jest człowiekiem konserwatywnym, stałym w swych przekonaniach, umiejącym bronić swych idei. Jest ambitny, kulturalny, inteligentny, wrażliwy na stosunki społeczne, umiejący radzić i pomagać innym. Jest typowym mężczyzną, dającym się kochać i szanować. Kocha swoją żonę, dzieci, szanuje dom, rodzinę. Z zawodu jest robotnikiem, posiada jednak

Czytaj dalej...

Poprzez korzystanie z tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Więcej informacji

Niniejsza witryna internetowa, w celu zapewnienia Państwu odpowiedniej jakości usług, korzysta z plików cookies. Mogą również korzystać z nich współpracujące z nami instytucje. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zamknij