Archiwum dnia: 2011-09-19


Norbert To imię jest pochodzenia germańskiego. Znaczy- sławny ktoś z północy. Tak nazwana osoba jest wielkim znawcą natury ludzkiej i przyrody. Posiada wysokie wykształcenie biologiczne, może być dobrym wykładowcą. Posiada dar mówienia i popularyzacji wiedzy. Norbert jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, starannie się noszącym, bywałym w kręgach naukowych, żądny władzy. Posiada […]

Norbert


Nikodem Nikodem jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy zwycięstwo ludu. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem energicznym, statecznym, ale zarazem wyrachowanym, krytycznie patrzącym na życie, uzdolniony w intuicyjne wyczuwanie przyszłości. Jest dobrym organizatorem, mądrym nauczycielem i szlachetnym człowiekiem. Posiada duże znajomości, rozległe przyjaźnie i duże kręgi towarzyskie. Z gruntu jest osobą […]

Nikodem


Mirosław Jest to imię pochodzenia słowiańskiego, a znaczy pokój sławiący. To samo znaczy Sławomir, które ma ten sam rodowód. Mirosław jest mężczyzną twardym, zdecydowanym na wszystko, wiernym i dobrym ojcem. Po swych młodzieńczych wybrykach stabilizuje swoje życie, staje się dobrą głową rodziny. Zdobywa intratny zawód, jest dobrze sytuowany. Dba o […]

Mirosław


Mikołaj Jest to imię greckie, a znaczy zwycięstwo ludu. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, dociekliwym i sprawiedliwym. Potrafi dociekliwie regulować swoje życie. Jest to pan inteligentny, kulturalny, ale mało elokwentny. Lubi słuchać muzyki, natomiast nigdy nie jest jej wykonawcą. Popada czasem w nastrój melancholii. Jest wierny swojej żonie, […]

MikołajMieczysław Imię z rodowodem słowiańskim, a znaczy- sławny mieczem. Każdy Mieczysław ma zadatki, by być dobrym kupcem lub bankowcem. Jeżeli zostaje przemysłowcem, to odnosi o wiele skromniejsze osiągnięcia. Chorobliwie żądny władzy- jeżeli posiądzie władzę, to nie cieszy się nią zbyt długo, bowiem odbiorą mu ją przeciwnicy. Mimo to można na […]

Mieczysław


Michał To imię wywodzi się z hebrajskiego, a jego człony razem wzięte znaczą: ,, Któż jak Bóg”. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobry, statecznym, pogodnym, kulturalnym, inteligentnym i wykształconym. Posiada w sobie dar ujmowania innych, służy chętnie radą i pomocą. Często podejmuje się zadań, których nie może wykonać, stąd […]

Michał


Mateusz Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza- dany przez Boga. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prawdomównym, sprawiedliwym, dobrodusznym. Raz podjęte ustalenia i raz dane mu słowa, realizuje z żelazną konsekwencją, choćby miały przynieść mu straty. W swych przekonaniach, jest konserwatystą, wychowuje dzieci zgodnie z tradycją ojcowską, […]

Mateusz


Mariusz Imię to ma swój rodowód w języku łacińskim, a pochodzi od rodu Mariuszów. Osoba tak nazwana, jest osobą wykształconą, umiejącą służyć radom innym. Chętnie i często bierze na siebie wielkie odpowiedzialności, służy sprawom publicznym. Jest wielkim filantropem, człowiekiem dobrodusznym. Z konieczności odbywa dalekie podróże, które przynoszą mu sławę i […]

MariuszMarian To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- należący do rodu Mariuszów. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem starannym, pracowitym, koleżeńskim, sprawiedliwym. Nie lubi, by ktoś przewodniczył jego prywatnym sprawom, by mieszał się w jego życie. Potrafi sam rozwikłać swoje problemy, odnosić sukcesy. Jest wykształconym człowiekiem, samodzielnym naukowcem, ma zainteresowania […]

Marian


Marek Imię to również jest z łacińskiego i wywodzi się od imienia boga wojny Marsa. Marek posiada dużą indywidualność twórczą, kocha sztuki piękne, potrafi odnieść duże sukcesy literackie. Jeżeli nie poświęci się tej dziedzinie sztuki, to odniesie powodzenie w naukach matematycznych. Jest skryty, lojalny, spokojny, pracowity. Potrafi w każdej sytuacji […]

Marek


Marcin To imię pochodzi z łaciny, a utworzone zostało od Marsa, boga wojny. Człowiek o tym imieniu posiada twórczy umysł, jest dobrym organizatorem. Na dobro jego imienia pracuje także jego żona, dzieci oraz tradycja rodowa. Marcin jest oddany rodzinie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Jest skromny, lubi spokój, przebywa wiele […]

Marcin


Maksymilian To imię jest rodem z łaciny, a upowszechnione zostało przez rody germańskie. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem szczęśliwym, wszystko w życiu sprzyja mu, ma dobrą żonę, zdolne dzieci, szanowanych rodziców, zajmuje wysokie stanowiska. Sam jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, dobrym, pracowitym, uzdolnionym przywódcą. Spotyka go uznanie w społeczeństwie i szacunek […]

MaksymilianMaciej Rodowód tego imienia jest hebrajski i znaczy dar Boga. Zostało ono tak przyswojone przez grekę, że niektórzy skłonni są twierdzić, że jest ono greckie. Mężczyzna o tym imieniu jest dobry, szlachetny, obrotny, prawie nigdy nie denerwujący się. Jest dokładny w ubiorze, stara się przestrzegać zasad prawidłowej wymowy- chciałby być […]

Maciej


Łukasz Pochodzenie tego imienia jest grecko- łacińskie, a w tłumaczeniu znaczy- urodzony o świcie lub pochodzący z Lucanii. Osoba tak nazwana jest człowiekiem systematycznym, przywykłym do stosowania w życiu wręcz naukowej metodyki postępowania, umiejącym poprawnie analizować zjawiska, posiadającym dobrą pamięć. Jest punktualny, pilny, pracowity. Nie posiada wykształcenia, mimo to zdolny […]

Łukasz


Ludwik To imię pochodzi z germańskiego, a oznacza- sławna walka. Mężczyzna o tym imieniu jest uczuciowy, szlachetny, towarzyski. Jest uzdolnionym organizatorem, umie pokierować działalnością od podstaw. Posiada dobre przygotowanie naukowe, a zdobyte doświadczenia w pracy czynią go w sumie bardzo pożytecznym w społeczeństwie. Umie logicznie przeprowadzić analizę zjawiska oraz sytuacji. […]

Ludwik


Lucjan Imię wywodzi się z łaciny i znaczy- przynależny do Luciusa. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, dokładnym, solidnym i sprawiedliwym. Potrafi wszystko prawidłowo przeanalizować, a wyniki analizy realizować z żelazną konsekwencją. Z przekonań jest konserwatystą, nie lubi szybkich i ciągłych zmian. Swoich ideałów broni na śmierć i życie. […]

LucjanLeszek To imię jest pochodzenia polskiego, a wywodzi się od słowa- iście, czyli chytrość. Warto dodać, że od imienia Leszek pochodzi nazwa plemienia- Lechici. Każdy Leszek jest człowiekiem porządnym, statecznym, pracowitym, gospodarnym i zaradnym. Kocha swoją żonę, nie uznaje rozwodu, lubi dzieci, które wychowuje na dobrych obywateli, dba również aby […]

Leszek


Leon Imię Leon jest pochodzenia greckiego i znaczy- lew. Osoba tak nazwana, jest odważna, szybko podejmuje decyzje, nie cofa się przed niepowodzeniami. Posiada wybitnie rozwinięty zmysł intuicji. Leon jest inteligentny, kulturalny, sprawiedliwy. Powinien dążyć do wszechstronnego wykształcenia, by osiągnąć wysoki szczebel hierarchii społecznej. Jeżeli nie kształci się, to staje się […]

Leon


Lech Imię Lech jest słowiańskie, a raczej na wskroś polskie. Niektórzy od tego imienia wywodzą Lechitów, a więc Polaków. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobrym, statecznym, kulturalnym, inteligentnym, wykształconym. Wszystkie swoje zalety umie prawidłowo wykorzystywać w życiu. Jest dużej miary działaczem, politykiem, potrafi wyjść na najwyższy szczebel hierarchii państwowej. […]

Lech


Krzysztof To imię pochodzi z greckiego, a znaczy- rodzący lub wyznający Chrystusa. Jest typem zmiennym, o nierównym charakterze. Raz spokojny, to znowu nerwowy, wybuchowy. Raz wesoły, innym razem znowu neurastenik. Lubi podróże, różne towarzystwa, przyjaciół. Ciągle szuka znajomości, bowiem łatwo ją sobie zraża. Gdy następują chwile próby, wtedy można liczyć […]

KrzysztofKonrad Ten wyraz pochodzi z germańskiego, a znaczy- śmiały w radzie. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem impulsywnym, nerwowym ale zarazem dobrym, usłużnym. Posiada wysokie wykształcenie ogólne i kierunkowe, chętnie dzieli się wiedzą z innymi, jest przy tym dobrym wykładowcą. Lubi być uparty, a swojego broni do ostatka. Rzadko poddaje się, […]

Konrad


Kazimierz To imię jest słowiańskie, a w dowolnym tłumaczeniu znaczy- nakazać pokój. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem uczuciowym, szlachetnym, często popadającym w melancholię. Jego sceptyczne podchodzenie do życia sprawia, że bywa nieszczery, nieufny i ,, na wszystko dmuchający”. Taka ostrożność daje mi pewność, iż może zawsze osiągnąć sukcesy u mieć […]

Kazimierz


Kasper Przypuszcza się, że imię to pochodzi z języka perskiego, od słowa gizbar- skarbnik albo stróż skarbca. Osoba o tym imieniu jest silna fizycznie, o typowo męskich kształtach, zdolna do wywołania najrozmaitszych sytuacji- od całkowitej sielanki, do awantury i rozlewu krwi. Do życia podchodzi dość lekkomyślnie, bagatelizując sobie zdanie innych […]

Kasper


Karol Imię to jest pochodzenia germańskiego, a znaczy mąż. Każdy mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym, inteligentnym i dobrze wychowującym swoje dzieci. Jest przywiązany do rodziny i domu. Lubi nieraz podróżować, gdzie zabawia się jako znakomity orator. Z przekonań jest konserwatystą, w sposobie bycia-człowiekiem postępowym. Chętnie udziela rad […]

KarolKamil Kamil jest pochodzenia rzymskiego, a znaczy- szlachetny chłopiec lub pomocnik kapłana. Osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. Jest gruntownie wykształcony, posiada dar popularyzacji wiedzy, […]

Kamil


Kajetan To imię pochodzenia łacińskiego od miasta Caieta. Osoba z tym imieniem idzie przez życie zdecydowanie i zwycięsko. Jest człowiekiem ambitnym, zdecydowanym na wszelkie blaski i cienie, posiada krytyczny umysł. Hartuje się w działaniu, lubi być oryginalny w swym środowisku. Jest dość wszechstronnie przygotowany do życia, potrafi zaradzić złu, nieznajomości […]

Kajetan


Juliusz To imię pochodzi z łacińskiego i znaczy – z rodu Juliuszów, Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem lekkomyślnym, niestałym w swych postanowieniach, często i chętnie zmieniającym kobiety, niechętnie zakładającym rodzinę. Jeżeli ożeni się, to pozostaje żonie wiernym partnerem. Kocha dzieci, bardzo troszczy się o ich edukację. Jest człowiekiem miłym, […]

Juliusz


Julian To imię jest pochodzenia łacińskiego, a znaczy- z rodu Juliana. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, dająca przykład swoją pracowitością, lubiąca ład w życiu i porządek. Julian zwykle jest towarzyski, potrafi współżyć z ludźmi i kierować nimi, albowiem posiada dobrze rozwinięty zmysł organizatorski. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, […]

JulianJózef Imię to wywodzi się z hebrajskiego, a znaczy – niechaj Bóg przyda, pomnoży. Osoba o tym imieniu posiada niezwykłą intuicję, twórczy charakter, dobre rozeznanie psychiki człowieka, dlatego łatwo nawiązuje współpracę. Nie dąży jednak do spełnienia roli kierowniczej. Posiada wielkie ideały, które realizuje dokładnie. Jest zwolennikiem surowego wychowywania dzieci. Wybiera […]

Józef


Jerzy Jerzy wywodzi się z greckiego, a znaczy uprawiający rolnik. Mężczyzna o tym imieniu jest skromny, prostolinijny, prawdomówny, sprawiedliwy. Jego naiwność i wiarę w dobre intencje, często wykorzystują inni ludzie, przysparzając mu kłopotów. Jest zapobiegliwy, staranny, ale zarazem rozrzutny, szafujący pieniędzmi. Lubi wystawne życie w domu, kocha żonę, szanuje rodziców, […]

Jerzy